Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

Odkalování vodovodní sítě v obci

Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje odběratelům vody, že ve čtvrtek dne 20. 5. 202021 v době od 7:30 do 14:00 proběhne odkalování vodovodní sítě v obci Počítky, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody. 

Vodárenská akciová společnost, a.s. Žďár nad Sázavou děkuje za pochopení. 


Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů v obci proběhne ve středu 28. dubna 2021 od 15:55 do 16:10 hodin na točně autobusu. Mezi odebírané odpady patří staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje atd. V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů (např. lednice, televize...). Upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Žádáme občany, aby odpad nosili až v době sběru a předávali ho osádce vozů.

Z důvodu prevence šíření onemocnění Covid-19 dodržujte prosím aktuální vládní nařízení (roušky, rozestupy). Děkujeme. 


Poplatky 2021 - popelnice, psi, nájem

V pondělí 26. dubna 2021 budou od 18:00 do 19:00 hodin vybírány poplatky za popelnice, poplatek za psa a nájemné za obecní pozemky na rok 2021.
Poplatek za popelnice činí 400 Kč / obyvatel / rok, pololetí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč / rok.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 36021751/ 0100. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu.


Kontejner na objemný odpad

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi od čtvrtka 29. dubna 2021 do neděle 2. května 2021. Vhazujte starý nábytek, koberce, textil apod.

Nevhazujte prosím žádný elektroodpad, nebezpečný odpad ani bioodpad. Děkuji. 


Čistá Vysočina 2021

Úklid veřejného prostranství kolem silnice. Budeme rádi, přidáte-li se k nám...

ZvětšitSvoz komunálního odpadu a bioodpadu - letní režim

Od dubna 2021 dojde ke změně četnosti svozu komunálního odpadu. Svoz bude probíhat 1 x za 14 dní v pondělí, a to v lichém kalendářním týdnu! Nejbližší svoz proběhne v pondělí 29. března, další pak až v pondělí 12. dubna.

Od dubna 2021 bude zahájen pravidelný svoz bioodpadu. Svoz v naší obci bude probíhat také v intervalu 1x za 14 dní - ve středu vždy v lichém kalendářním týdnu. První svoz bioodpadu tedy proběhne ve středu 14. dubna.


Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je uvedeno v příloze.

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě na webu www.scitani.cz při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. 

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro sčítací obvod Počítky je taktéž uveden v příloze. 


Informace o omezení dopravy

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci dojde s platností od 7. 3. 2021 k dalším redukcím autobusových i vlakových spojů z důvodu vydaných vládních opatření. Nová omezení ve veřejné dopravě od 7.3.2021 se týkají zavedení prázdninového režimu kvůli uzavření školských zařízení. 

Současně je i nadále ve stejném rozsahu omezen provoz víkendové dopravy.

Linka 840107 Žďár nad Sázavou-Sněžné-Spělkov

Od 9.1. 2021 došlo k omezení víkendových spojů č.108, 115

Dostupnost jednotlivých spojů je možné ověřit prostřednictvím portálu IDOS www.idos.cz


Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele


Daň z nemovitých věcí - Aktualizováno!!!

Sdělení Finančního úřadu pro Kraj Vysočina k podávání přiznání daně z nemovitých věcí za rok 2020

  • prodloužení provozu informačních telefonních linek
  • zveřejnění kontaktních telefonů

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem