Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

3. 6. 2018

Venčení psů

Vážení občané, chtěla bych upozornit ty z Vás, kteří chodíte na procházky se svými psy v obci a v blízkém okolí, abyste po svých psech sbírali exkrementy. Nejste jediní, kteří chodí na procházky. Prosím, udržujte pořádek.
Dále žádám majitele psa, který se chodí venčit na dětské hřiště na návsi, aby si psa více hlídal a uklidil po něm exkrementy v kačírku. Děkuji, Leskourová


9. 4. 2018

BIO odpad

Vážení občané, svoz BIO odpadu bude zahájen 30.května 2018. Svoz bude probíhat v intervalu 1 x 14 dní, sudá středa dopoledne. Popelnice umístěte na obvyklá místa. Nádoby - poplenice hnědé barvy s bočním větráním si občané zajistí sami. Vývoz poplenic s BIO odpadem není pro občany nijak zpoplatněn.
Do BIO odpadu PATŘÍ:  tráva, listí, seno, sláma, plevel ze zahrad, uschlé květiny, zbytky ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva, sedliny z kávy a čaje, čajové sáčky, skořápky vajec a ořechů, piliny a devní štěpka chemicky neošetřené, drobné ořezy větví, popel ze dřeva.
Do BIO odpadu NEPATŘÍ: chemické a nebezpečné látky, plast, sklo, kovy a textilie, zbytky jídel a jedlé oleje, uhynulá zvířata, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti a exkrementy masožravých zvířat).


5. 4. 2018

Svoz odpadu

Kontejner na objemný odpad - bude přistaven na návsi pod kaštany od pondělí 23.4. do čtvrtka 26.4. Vhazujte staré koberce, nábytek apod.
Svoz nebezpečných odpadů - dne 1.5. točna autobusu, od 9 do 9.15 hodin, zajišťuje společnost AVE Vysočina s.r.o. Druhy odebíraných odpadů: staré barvy, akumulátory, motorové oleje, zářivky, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize, pneumatiky apod.
Svoz komunálního odpadu od května přechází na režim 1 x za 14 dní. Svoz proběhne 24.dubna, 8.května, 22. května atd.


5. 4. 2018

Poplatky

V pondělí 23.4.2018 od 18-19 hodin budou vybírány poplatky za popelnice, poplatek za psa a nájemné za obecní pozemky.
Poplatek za popelnice činí 400 Kč/ obyvatele/ na rok, pololetí tedy činí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč/ na rok.
Poplatek mohou také občané uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 360 21 751/ 0100. Jako variabilní číslo uveďte číslo popisné domu.


20. 2. 2018

Odpady za rok 2017 v číslech

Jaké množství odpadu vyprodukuje naše obec?  V roce 2017 to bylo 48 tun komunálního odpadu, který byl uložen na skládce na Ronově. V roce 2016 to bylo 57 tun, v roce 2015 celkem 54 tun. A kolik nás to stálo? Za svoz komunálního odpadu (vývoz popelnic v obci) a uložení na skládce jsme celkem zaplatili 126 326 Kč (rok 2017), 118 500 Kč (rok 2016) a 120 041 Kč (rok 2015). A jak třídíme odpad?

Celá aktualita >>


17. 1. 2018

Neprovedený svoz SKO dne 16.1.2018

Svozová společnost AVE Vysočina s.r.o. se omlouvá, že nebyl proveden pravidelný svoz SKO z důvodu nepřízně počasí a následné poruchy svozové techniky. Vývoz bude proveden v nejbližším možném termínu.
 


13. 1. 2018

Výsledky volby prezidenta ČR

V prvním kole byla účast voličů naší obce 70%. Nejvíce hlasů získal Miloš Zeman (76), na druhém místě Jiří Drahoš (20).  Ve druhém kole byla volební účast 73%. Podrobně na stránkách www.volby.cz.


8. 1. 2018

Nový jízdní řád

Od 1.ledna 2018 je v platnosti nový jízdní řád s drobnými úpravami. Na naší trase byly přidány tyto linky:
linka č.1:  ze ZR nádraží v 5:40 hod  - zastávka Vysoké v 5:51 hod
linka č.23: ze ZR nádraží v 16 hod - zastávka Počítky v 16:21 hod
linka č.4: z Počítek v 6:00 hod - ZR nádraží v 6:20 hod


6. 12. 2017

Uzavření obecního úřadu

Vážení občané, ruším úřední hodiny během svátků: pondělí 18.12., 25.12. a 1.1.2018. Leskourová


20. 11. 2017

Pozvánka na 1.adventní neděli


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem