Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

30. 12. 2020

PF 2021

V novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí zastupitelé obce. 

Zvětšit29. 11. 2020

Advent

Vážení občané,

aktuální situace stále nepřeje veřejnému setkávání, proto se letos bohužel nemůžeme tradičně sejít o první adventní neděli, rozsvítit stromeček a společně zahájit advent...

Přejeme Vám, abyste předvánoční čas prožili ve zdraví, lásce a radosti s těmi nejbližšími.

             Zastupitelé obce


26. 10. 2020

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu - zimní měsíce

Od listopadu dojde ke změně četnosti svozu komunálního odpadu. Svoz bude probíhat již každý týden vždy v pondělí. Tento zimní svozový režim potrvá do konce měsíce března 2021. 

Od listopadu bude pozastaven pravidelný letní svoz bioodpadu. V případě potřeby můžete k likvidaci bioodpadu (trávy, listí) využít vůz, který je přistaven na návsi.


25. 10. 2020

Odkalování vodovodní sítě v obci

Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje odběratelům vody, že v úterý dne 27. října 2020 v době od 7:30 do 14:00 proběhne odkalování vodovodní sítě v obci Počítky, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody. 

Vodárenská akciová společnost, a.s. Žďár nad Sázavou děkuje za pochopení. 


23. 10. 2020

KNIHOVNA UZAVŘENA

Vážení čtenáři a návštěvníci,

z důvodu nařízení vlády oznamujeme, že od 22. října 2020 až do odvolání je obecní knihovna uzavřena! 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví. 


21. 10. 2020

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů v obci proběhne v pátek 6. listopadu 2020 od 15:55 do 16:10 hodin na točně autobusu. Mezi odebírané odpady patří staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje atd. Proběhne též odběr starých elektrospotřebičů (např. lednice, televize...).

Upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Žádáme občany, aby odpad nosili až v době sběru a předávali ho osádce vozů. Děkujeme. 


21. 9. 2020

Poplatky za popelnice

V pondělí 5. října 2020 budou od 18:00 do 19:00 hodin vybírány poplatky za popelnice - II. pololetíPoplatek za popelnice činí 400 Kč/obyvatel/rok, pololetí tedy činí 200 Kč. Poplatek mohou občané také uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 36021751/ 0100. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu.


20. 9. 2020

Volby 2020

Starostka obce Počítky podle § 27 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu – Počítky 67, pro voliče podle místa trvalého pobytu.

Více informací viz úřední deska obce. 


9. 9. 2020

Kontejner na objemný odpad

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi od pátku 25. září do úterý 29. září 2020. Vhazujte starý nábytek, koberce, textil apod.

Nevhazujte prosím žádný elektroodpad, nebezpečný odpad ani bioodpad. Děkuji. 


2. 9. 2020

Integrované šetření v zemědělství 2020

Zemědělské subjekty sídlící v obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky). Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.

Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1. září do 26. října 2020.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem