Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

13. 10. 2016

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016.
 

Celá aktualita >>


11. 10. 2016

Kontejner na BIO ODPAD

Kontejner bude přistaven v pondělí 17.10. a odvezen ve čtvrtek 20.10. na tradiční místo pod kaštany. Vhazujte pouze zeleň ze zahrádky, větve, trávu, uschlé květiny apod.


24. 9. 2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
dne 11.10. 2016 od 12:30 hod - 15 hod (osada Čtvrtě)
dne 12.10. 2016 od 12:30 hod - 15 hod (areál družstva a okolí).


21. 9. 2016

Odpady

OBJEMNÝ ODPAD
- v úterý 27.9. bude na náves pod kaštany přistaven kontejner na objemný odpad, odvezen bude v pátek 30.9.
- vhazujte koberce, nábytek a jiný rozměrný odpad
- není určeno na eternit, pneumatiky, lepenku apod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
- středa 12.10. na točně autobusu - 15:55 hod - 16:10 hod
- pneumatiky, zbytky barev a chemikálií, bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, zářivky, výbojky, motorové oleje, olejové filtry, lednice, televizory atd.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
- od 1.10. se přechází na svoz 1 x týdně
- v úterý 27.9. budou popelnice vyvezeny brzy ráno mezi 5. - 6.hodinnou

POPLATKY ZA POPELNICE
- v pondělí 3.10. od 18-19 hodin budou vybírány poplatky za 2.pololetí 2016
- poplatek činí 200 Kč / obyvatel / pololetí
- dále budou vybírány poplatky za psa a nájemné za obecní pozemky (pokud ještě nebylo zaplaceno)


8. 9. 2016

Statistické šetření u drobných zemědělců

Český statistický úřad - Krajská správa ČSÚ v Jihlavě oznamuje, že v období od 12.září do 15.listopadu proběhne dotazování za účelem získání srovnatelných údajů zemědělské a agroenvironmentální politiky všech členských států v rámci Evropské unie. Více v přiloženém dokumentu.


20. 8. 2016

Sběrná nádoba na drobné elektrozařízení a baterie

Na obecním úřadě je nově instalována sběrná nádoba (E-box a B-box), která je určena pro odložení vysloužilých drobných elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, přehrávače + MP3 přehrávače,kamery, fotoaparáty, telefony, fény, varné konvice apod. do rozměru 27 x 28 cm),  akumulátorů a baterií. Pokud tedy doma schraňujete tento typ vysložilého elektro-odpadu, máte možnost jej odevzdat na obecním úřadě. Do této sběrné nádoby nepatří žárovky ani zářivky!

Zvětšit21. 7. 2016

Prodejna v obci

Vážení občané, prodejna potravin v obci bude v provozu i nadále. Dosavadní nájemce J.Jirčík pokračuje s provozováním prodejny potravin, otevřeno v obvyklé otevírací době.


7. 7. 2016

Dopravní nehody v Kraji Vysočina zobrazené nad mapou Geoportálu

Kraj Vysočina na svých webových stránkách poskytuje informace  -  mapu dopravních nehod - odkaz http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/Nehody . Aplikace je propojena s datovým skladem a na mapovém podkladu umožnuje promítat statistické údaje dopravní nehodovosti.
Data o místě a příčině dopravní nehody, zbavená jakýchkoliv osobních údajů, poskytuje Kraji Vysočina Policie ČR. Data jsou importována odborem analýz a podpory řízení do datového skladu, odkud jsou načítána do Geoportálu (Digitální mapy veřejné správy), který spravuje oddělení GIS na odboru informatiky. Data je možno prohlížet i přímo z portálu v datovém skladu, který je propojený s mapou.  Více informací zde.


7. 7. 2016

Odpady v obci

Jaké množství odpadu vyprodukuje naše obec? V roce 2014 to bylo 57 tun komunálního odpadu, který byl uložen na skládce v Ronově. V roce 2015 to bylo 54 tun. A kolik nás to stálo? Za svoz komunálního odpadu (vývoz popelnic v obci) a uložení na skládce jsme celkem zaplatili 121 803 Kč (rok 2014) a 120 041 Kč (rok 2015). A jak třídíme komunálního odpadu?

Celá aktualita >>


26. 6. 2016

Uzavření knihovny přes prázdniny

Poslední možnost vypůjčení knih před letními prázdninami bude 4.7.2016. Po prázdninách se začne půjčovat v pondělí 5.9.2016 v čase od 18:00 – 19:00 hodin.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2017

Celkem 227 obyvatel:
- 113 mužů
- 114 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem