Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

26. 4. 2016

Svoz komunálního odpadu

Upozorňuji Vás na změnu ve svozu komunálního odpadu. Od 1.5. 2016  přecházíme na svoz 1x za 14 dnů. Svoz bude probíhat v lichých týdnech, vývozní den se nemění. Svoz tedy proběhne až 10.května.


26. 4. 2016

Odkalení vodovodního řadu

Vodárenská akciová společnost a.s. oznamuje odběratelům vody, že dne 29.4.2016 v době od 7:30 do 14:00 proběhne odkalování vodovodní sítě v obci Počítky, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody. Děkujeme za pochopení.


12. 4. 2016

Čistá Vysočina - sběr odpadků

Zvětšit30. 3. 2016

Svoz odpadu a platba poplatků

Svoz nebezpečného odpadu - středa 6.4.2016, točna autobusu od 16-16:15 hod.

Kontejner na velkoobjemný odpad - 13-15.4.2016, kontejner bude přistaven pod kaštany na návsi.

V pondělí 18.4.2016 od 18-19 hodin budou vybírány poplatky za popelnice, poplatek za psa a nájemné za obecní pozemky.
Poplatek za popelnice činí 400 Kč/ obyvatele/ na rok, pololetí tedy činí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč/ na rok.
Poplatek mohou také občané uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 360 21 751/ 0100. Jako variabilní číslo uveďte číslo popisné domu.


8. 3. 2016

Přijedou ochotníci ze Světnova !!!

Zvětšit1. 3. 2016

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, upozorňuje  občany na možné škody na lesním porostu v důsledku nadměrně teplého a suchého počasí v loňském roce. V letošním roce hrozí reálné nebezpečí přemnožení kůrovce. 
Kontakt na místně příslušného odborného lesního hospodáře: Ing. Vít Šimurda, tel.: 724 524 967.


18. 2. 2016

Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby.  Více v tiskové zprávě.
Finanční úřad pro Kraj Vysočinu dále přináší informace k podání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2015.


2. 2. 2016

Obecní úřad sbírá podněty občanů na změnu územního plánu obce

Vážení občané, v letošním roce bude zpracovávána Zpráva o uplatňování územního plánu obce, který byl vydán v roce 2008. Pokud máte připomínky nebo požadavky na změnu územního plánu, informujte starostku obce. Změny se mohou týkat dosavadního využití vašich pozemků a ploch v obci, plánované výstavby apod. Stávající územní plán je zveřejněn na těchto stránkách - http://www.pocitky.cz/uzemni-plan-str-17-1-17-2.html.


13. 1. 2016

Daň z nemovitých věcí

Kdo by neměl zapomenout do 1. února podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?  Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2015 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v roce 2015 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.
Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na již v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud tím současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. I část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je nově předmětem zdanění. Daňové přiznání musí podat též majitelé nemovitých věcí v katastrech, kde v loňském roce proběhla tzv. digitalizace.
Více informací na stránkách Státní správy.


11. 1. 2016

Kotlíkové dotace - Kraj Vysočina

Na návrh radního Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeňka Chláda dnes 17. prosince 2015 krajská rada projednala a schválila vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina v rámci OP Životní prostředí. První žádosti je možné podat od 18. LEDNA 2016. Podrobné informace na stránkách Kraje.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem