Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

8. 5. 2020

Oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha

Hejtman Kraje Vysočina oznamuje, že konec období déle trvajícího nadměrného sucha pro území Kraje Vysočina, jehož začátek byl oznámen 6. 4. 2020, nastává ke dni 5. 5. 2020. 


26. 4. 2020

Informace o zahájení provozu obecní knihovny

Provoz obecní knihovny v Počítkách bude opět zahájen v pondělí 4. května 2020. Půjčovní doba: 18:00 - 19:00 hodin. Bude nutné dodržovat mimořádná hygienická opatření. Při vstupu do knihovny proběhne dezinfekce rukou a bude třeba dodržovat dostatečné rozestupy. Dětský koutek zůstává až do odvolání uzavřen.


26. 4. 2020

Poplatky 2020

V pondělí 4. května 2020 budou od 18:00 do 19:00 hodin vybírány poplatky za popelnice, poplatek za psa a nájemné za obecní pozemky na rok 2020.
Poplatek za popelnice činí 400 Kč / obyvatel / rok, pololetí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč / rok.
Poplatek mohou občané také uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 36021751/ 0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.


16. 4. 2020

Kontejner na objemný odpad

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května 2020. Vhazujte starý nábytek, koberce, textil apod.

Nevhazujte prosím žádný elektroodpad, nebezpečný odpad ani bioodpad. Děkuji. 


8. 4. 2020

Oznámení Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha

Hejtman Kraje Vysočina oznamuje, že od 6. 4. 2020 až do odvolání nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha. Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje - viz příloha. 


8. 4. 2020

Zahájení pravidelného svozu BIO ODPADU

Od 15. dubna 2020 bude zahájen pravidelný svoz BIO odpadu. Svoz v naší obci bude probíhat v intervalu 1x za 14 dní - středa v sudém kalendářním týdnu. První svoz tedy proběhne ve středu 15. dubna, další pak 29. dubna atd.


6. 4. 2020

Náhradní termín svozu komunálního odpadu během Velikonoc

Vážení občané,

společnost AVE CZ informuje, že z důvodu státního svátku připadajícího na Velikonoční pondělí 13. dubna proběhne v naší obci svoz komunálního odpadu v náhradním termínu, a to již v sobotu 11. dubna 2020!


27. 3. 2020

Výzva HZS Kraje Vysočina majitelům lesů

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina žádá občany, aby pokud možno omezili pálení klestí ve svých lesích. HZS Kraje Vysočina se v posledních týdnech hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity. Tyto zbytečné výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů...

Doporučují klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny (záleží na velikosti plochy). S konkrétními dotazy se případně obracejte na odborného lesního hospodáře.


23. 3. 2020

Svoz komunálního odpadu - letní režim

Od 1. dubna 2020 dojde ke změně četnosti svozu komunálního odpadu. Svoz bude probíhat 1 x za 14 dní, vždy v pondělí v sudém kalendářním týdnu. Nejbližší svoz proběhne ještě v pondělí 30. března, další až 13. dubna.


23. 3. 2020

Čistá Vysočina 2020

Z rozhodnutí vedení Kraje Vysočina je letošní ročník akce "Čistá Vysočina" vzhledem k současné epidemiologické situaci zrušen. V naší obci byl úklid plánován na sobotu 18. 4. 2020. Děkujeme za pochopení.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem