Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

7. 7. 2016

Dopravní nehody v Kraji Vysočina zobrazené nad mapou Geoportálu

Kraj Vysočina na svých webových stránkách poskytuje informace  -  mapu dopravních nehod - odkaz http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/Nehody . Aplikace je propojena s datovým skladem a na mapovém podkladu umožnuje promítat statistické údaje dopravní nehodovosti.
Data o místě a příčině dopravní nehody, zbavená jakýchkoliv osobních údajů, poskytuje Kraji Vysočina Policie ČR. Data jsou importována odborem analýz a podpory řízení do datového skladu, odkud jsou načítána do Geoportálu (Digitální mapy veřejné správy), který spravuje oddělení GIS na odboru informatiky. Data je možno prohlížet i přímo z portálu v datovém skladu, který je propojený s mapou.  Více informací zde.


7. 7. 2016

Odpady v obci

Jaké množství odpadu vyprodukuje naše obec? V roce 2014 to bylo 57 tun komunálního odpadu, který byl uložen na skládce v Ronově. V roce 2015 to bylo 54 tun. A kolik nás to stálo? Za svoz komunálního odpadu (vývoz popelnic v obci) a uložení na skládce jsme celkem zaplatili 121 803 Kč (rok 2014) a 120 041 Kč (rok 2015). A jak třídíme komunálního odpadu?

Celá aktualita >>


26. 6. 2016

Uzavření knihovny přes prázdniny

Poslední možnost vypůjčení knih před letními prázdninami bude 4.7.2016. Po prázdninách se začne půjčovat v pondělí 5.9.2016 v čase od 18:00 – 19:00 hodin.


20. 6. 2016

Pozvánka

Zvětšit16. 6. 2016

Třiďme odpad, má to smysl!

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, naše obec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".
Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2015 je 23,237 tun emise CO2; v roce 2014 jsme dosáhli hodnoty 29,032 tun.

Celkové množství odpadu, který obec vytřídila za rok 2015 činí 17,356 tun (v roce 2014 to bylo 29,005 tun; v roce 2013 to bylo 17,855 tun). Obec Počítky tak do svého rozpočtu dostala od společnosti EKO-KOM celkem 41 143 Kč. Děkuji všem občanům, kteří třídí odpad.


10. 6. 2016

Odečet elektroměrů v obci

E.on distribuce oznamuje, že v úterý 14.června od 8 hodin budou pracovníci provádět odečty elektroměrů.  Pokud nemáte přístupný elektroměr, napište na lístek uvedenou spotřebu elektřiny a lístek zanechte na viditelném místě.


18. 5. 2016

Kvalita pitné vody

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou průběžně sleduje kvalitu vody v řádu. Výsledky rozborů jsou dostupné na webu společnosti. Poslední odběr byl proveden na č.p.13 dne 8.2.2016.


17. 5. 2016

Hledáme brigádníky

Obecní úřad hledá brigádníky na údržbu zeleně - sečení travních ploch v obci. Více informací poskytne starosta nebo místostarosta.


15. 5. 2016

Cestovní doklady pro děti

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?


26. 4. 2016

Svoz komunálního odpadu

Upozorňuji Vás na změnu ve svozu komunálního odpadu. Od 1.5. 2016  přecházíme na svoz 1x za 14 dnů. Svoz bude probíhat v lichých týdnech, vývozní den se nemění. Svoz tedy proběhne až 10.května.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 1.1.2018 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2018

Celkem 232 obyvatel:
- 113 mužů
- 119 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem