Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

19. 8. 2015

Uzavírka silnice II/353 - ZMĚNA !

Vážení občané, chtěla bych Vás informovat o zahájení prací na stavbě.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA:
- vzhledem k administrativní náročnosti přípravy stavby se částečná uzavírka od soboty 22.8. NEUSKUTEČNÍ

CELKOVÁ UZAVÍRKA:
- je naplánována od 4.9. do konce října
- uzavírka bude v úseku od mostku po konec vesnice za domem p.Mrázové
- vjezd do obce bude možný pouze cestou za hasičárnou (cesta bude upravena tak, aby byla lépe sjízdná pro osobní auta, nevjíždějte nákladními auty – panely za rybníkem by se mohly prolomit!)
Prosím o maximální opatrnost a ohleduplnost vůči ostatním řidičům při průjezdu touto cestou !

Ostatní tranzit: objízdná trasa je naplánována přes Radňovice, Nové Město na Moravě, Vlachovice a Tři Studně.
Autobusy: dopravní obslužnost bude zajištěna, ZDAR a.s. připravuje úpravu jízdního řádu
Svoz odpadu: způsob svozu odpadu z bude projednán s fi ODAS, dále Vás budu informovat. Leskourová


10. 8. 2015

Výstavba chodníků II.

Vážené občané, první část chodníku u autobusové zastávky máme hotovou a můžeme se tak bezpečněji pohybovat podél silnice. Druhá etapa bude zahájena během září s výstavbou odvodnění komunikace II/353. Dodavatelem stavby byla vybrána společnost COLAS CZ, Jihlava. Harmonogram prací mi zatím není znám. O průběhu prací Vás budu průběžně informovat. Leskourová


14. 7. 2015

Výstavba chodníku

Vážení občané, od pondělí 20.7.2015 bude zahájena výstavba chodníku od autobusové zastávky ke stávajícímu chodníku u potoka (1.část). Tímto bych Vás chtěla požádat o maximální opatrnost při pohybu u autobusové zastávky. Práce jsou naplánované do konce srpna, v případě dobrého počasí budou práce dokončeny dříve.  Přikládám soubor - koordinační výkres chodníků. 
Druhá část chodníků bude realizována během podzimu. O průběhu prací Vás budu informovat.  Leskourová


11. 6. 2015

Místní knihovna bude uzavřena

Chtěla bych informovat všechny čtenáře naší knihovny, že bude během letních prázdnin uzavřena.
Poslední možnost vypůjčení knih bude 29.6.2015. Po prázdninách se začne půjčovat 3.9.2015 v čase od 18:00 – 18:45 hodin.


7. 6. 2015

Třiďme odpad, má to smysl !

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, naše obec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".
Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2014 je 29,032 tun emise CO2; v roce 2013 jsme dosáhli hodnoty 22,099 tun.

Celkové množství odpadu, který obec vytřídila za rok 2014 činí 29,005 tun (v roce 2013 to bylo 17,855 tun). Obec Počítky tak do svého rozpočtu dostala od společnosti EKO-KOM, a.s. 41 503 Kč. Děkuji všem občanům, kteří třídí odpad.


23. 4. 2015

Svoz odpadů

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi pod kaštany od úterý 5.5.2015 do čtvrteka 7.5.2015. Vhazujte koberce, matrace, nábytek apod.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v pátek 8.5.2015 od 9 - 9.15 hodin na točně autobusu. Odvezen bude tento odpad: plechovky a štětce od barev, zářivky, baterie, pneumatiky, lednice, televizory apod.

Svoz komunálního odpadu bude od května probíhat v sudých týdnech, svoz tedy proběhne: 28.4.2015, 12.5.2015, atd.


1. 4. 2015

Platba poplatků za popelnice

V pondělí 20.4.2014 od 18-19 hodin budou vybírány poplatky za popelnice, poplatek za psa a nájemné za obecní pozemky.

Poplatek za popelnice činí 400 Kč/ obyvatele/ na rok, pololetí tedy činí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč/ na rok.
Poplatek mohou také občané uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 360 21 751/ 0100. Jako variabilní číslo uveďte číslo popisné domu.


11. 3. 2015

Čistá Vysočina 2015

Obec Počítky se přihlásila do akce s názvem "Čistá Vysočina". Letos se uskuteční již 7.ročník jarního úklidu odpadků kolem komunikací na Vysočině.  Dobrovolníci z Počítek budou sbírat odpadky kolem silnice II/353 ve směru na Sklenné, a to v sobotu 11.dubna 2015. Sraz je ve 14 hodin u obecního úřadu. Prosím rodiče, aby vybavili sebe i děti výstražnými vestami a pracovními rukavicemi. Malé občerstvení a pytle na odpadky jsou zajištěny!
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční následující sobotu 18.dubna.


30. 3. 2015

Zrušení úředních hodin

Vážení občané, v na Velikonoční pondělí 6.dubna se ruší úřední hodiny. Obecní knihovna je také zavřená. Děkuji za pochopení, Leskourová.


11. 3. 2015

Lesní hospodářská evidence

Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z ust. § 40 lesního zákona předat Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2014, kterou vypracovává vlastník lesa vespolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín do 31.3.2015. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na obecním (městském) úřadě.

Dále upozorňujeme vlastníky lesů, že jim od letošního roku vzniká povinnost registrace na krajském úřadě, pokud chtějí žádat o krajské dotace týkající se lesů. Registrace musí proběhnout do 30.4.2015 - viz.příloha.

Veškeré podrobnější informace Vám poskytne Ing.Doubek, Odbor životního prostředí na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem