Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

20. 8. 2016

Sběrná nádoba na drobné elektrozařízení a baterie

Na obecním úřadě je nově instalována sběrná nádoba (E-box a B-box), která je určena pro odložení vysloužilých drobných elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, přehrávače + MP3 přehrávače,kamery, fotoaparáty, telefony, fény, varné konvice apod. do rozměru 27 x 28 cm),  akumulátorů a baterií. Pokud tedy doma schraňujete tento typ vysložilého elektro-odpadu, máte možnost jej odevzdat na obecním úřadě. Do této sběrné nádoby nepatří žárovky ani zářivky!

Zvětšit21. 7. 2016

Prodejna v obci

Vážení občané, prodejna potravin v obci bude v provozu i nadále. Dosavadní nájemce J.Jirčík pokračuje s provozováním prodejny potravin, otevřeno v obvyklé otevírací době.


7. 7. 2016

Dopravní nehody v Kraji Vysočina zobrazené nad mapou Geoportálu

Kraj Vysočina na svých webových stránkách poskytuje informace  -  mapu dopravních nehod - odkaz http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/Nehody . Aplikace je propojena s datovým skladem a na mapovém podkladu umožnuje promítat statistické údaje dopravní nehodovosti.
Data o místě a příčině dopravní nehody, zbavená jakýchkoliv osobních údajů, poskytuje Kraji Vysočina Policie ČR. Data jsou importována odborem analýz a podpory řízení do datového skladu, odkud jsou načítána do Geoportálu (Digitální mapy veřejné správy), který spravuje oddělení GIS na odboru informatiky. Data je možno prohlížet i přímo z portálu v datovém skladu, který je propojený s mapou.  Více informací zde.


7. 7. 2016

Odpady v obci

Jaké množství odpadu vyprodukuje naše obec? V roce 2014 to bylo 57 tun komunálního odpadu, který byl uložen na skládce v Ronově. V roce 2015 to bylo 54 tun. A kolik nás to stálo? Za svoz komunálního odpadu (vývoz popelnic v obci) a uložení na skládce jsme celkem zaplatili 121 803 Kč (rok 2014) a 120 041 Kč (rok 2015). A jak třídíme komunálního odpadu?

Celá aktualita >>


26. 6. 2016

Uzavření knihovny přes prázdniny

Poslední možnost vypůjčení knih před letními prázdninami bude 4.7.2016. Po prázdninách se začne půjčovat v pondělí 5.9.2016 v čase od 18:00 – 19:00 hodin.


20. 6. 2016

Pozvánka

Zvětšit16. 6. 2016

Třiďme odpad, má to smysl!

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, naše obec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".
Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2015 je 23,237 tun emise CO2; v roce 2014 jsme dosáhli hodnoty 29,032 tun.

Celkové množství odpadu, který obec vytřídila za rok 2015 činí 17,356 tun (v roce 2014 to bylo 29,005 tun; v roce 2013 to bylo 17,855 tun). Obec Počítky tak do svého rozpočtu dostala od společnosti EKO-KOM celkem 41 143 Kč. Děkuji všem občanům, kteří třídí odpad.


10. 6. 2016

Odečet elektroměrů v obci

E.on distribuce oznamuje, že v úterý 14.června od 8 hodin budou pracovníci provádět odečty elektroměrů.  Pokud nemáte přístupný elektroměr, napište na lístek uvedenou spotřebu elektřiny a lístek zanechte na viditelném místě.


18. 5. 2016

Kvalita pitné vody

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou průběžně sleduje kvalitu vody v řádu. Výsledky rozborů jsou dostupné na webu společnosti. Poslední odběr byl proveden na č.p.13 dne 8.2.2016.


17. 5. 2016

Hledáme brigádníky

Obecní úřad hledá brigádníky na údržbu zeleně - sečení travních ploch v obci. Více informací poskytne starosta nebo místostarosta.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2017

 

Strom života:

stav k 1.1.2017

Celkem 227 obyvatel:
- 113 mužů
- 114 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem