Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

29. 10. 2015

Prodloužení uzavírky

Vážení občané, vzhledem k navýšení rozsahu prací na opravě silnice, dodavatel stavby COLAS CZ zažádal o prodloužení termínu uzavírky silnice II/353 v obci Počítky do 10.listopadu 2015. Rozhodnutí povolení uzavírky bylo vydáno dne 29.10.2015, zpracoval MěÚ ZR odbor Dopravy.


6. 10. 2015

Výběr poplatků za popelnice

V pondělí 19.10.2015 od 18-19 hodin budou vybírány poplatky za popelnice za II.pololetí.

Poplatek za popelnice činí 400 Kč/ obyvatele/ na rok, pololetí tedy činí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč/ na rok (kdo ještě nezaplatil).
Poplatek mohou také občané uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 360 21 751/ 0100. Jako variabilní číslo uveďte číslo popisné domu.


6. 10. 2015

ODPADY

Vážení občané, společnost ODAS přechází od 1.10.2015 na vývoz komunálního odpadu 1 x týdně.
Sběr nebezpečných odpadů
- ve středu 14.10.2015 od 15.55 - 16.10 hodin proběhne sběr odpadu, nákladní auta společnosti ODAS přijedou tradičně na točnu autobusu.

Druhy odebíraných odpadů:
staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce od barev, zbytky chemikálií, monočlánky, spreje, lednice, televize atd. Nebude odebírán eternit, lepenka ani stavební odpad! Nezanechávejte odpad na určeném místě dříve, než přijedou pracovníci společnosti ODAS!

BIO odpad - kontejner bude přistaven na náves pod kaštany od pondělí 12.10 na týden. Vhazujte pouze určený odpad !


3. 9. 2015

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Zveřejňuji jízdní řád, který je platný po dobu uzavírky, tedy 4.9. - 31.10.2015


15. 8. 2015

Přerušení dodávky el.energie

E.on Česká republika, s.r.o. oznamuje, že v pátek 18.9.2015 od 7.30 do 15.30 hodin bude přerušena dodávka el.energie v obci Počítky a v osadě Čtvrtě.


19. 8. 2015

Uzavírka silnice II/353 - ZMĚNA !

Vážení občané, chtěla bych Vás informovat o zahájení prací na stavbě.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA:
- vzhledem k administrativní náročnosti přípravy stavby se částečná uzavírka od soboty 22.8. NEUSKUTEČNÍ

CELKOVÁ UZAVÍRKA:
- je naplánována od 4.9. do konce října
- uzavírka bude v úseku od mostku po konec vesnice za domem p.Mrázové
- vjezd do obce bude možný pouze cestou za hasičárnou (cesta bude upravena tak, aby byla lépe sjízdná pro osobní auta, nevjíždějte nákladními auty – panely za rybníkem by se mohly prolomit!)
Prosím o maximální opatrnost a ohleduplnost vůči ostatním řidičům při průjezdu touto cestou !

Ostatní tranzit: objízdná trasa je naplánována přes Radňovice, Nové Město na Moravě, Vlachovice a Tři Studně.
Autobusy: dopravní obslužnost bude zajištěna, ZDAR a.s. připravuje úpravu jízdního řádu
Svoz odpadu: způsob svozu odpadu z bude projednán s fi ODAS, dále Vás budu informovat. Leskourová


10. 8. 2015

Výstavba chodníků II.

Vážené občané, první část chodníku u autobusové zastávky máme hotovou a můžeme se tak bezpečněji pohybovat podél silnice. Druhá etapa bude zahájena během září s výstavbou odvodnění komunikace II/353. Dodavatelem stavby byla vybrána společnost COLAS CZ, Jihlava. Harmonogram prací mi zatím není znám. O průběhu prací Vás budu průběžně informovat. Leskourová


14. 7. 2015

Výstavba chodníku

Vážení občané, od pondělí 20.7.2015 bude zahájena výstavba chodníku od autobusové zastávky ke stávajícímu chodníku u potoka (1.část). Tímto bych Vás chtěla požádat o maximální opatrnost při pohybu u autobusové zastávky. Práce jsou naplánované do konce srpna, v případě dobrého počasí budou práce dokončeny dříve.  Přikládám soubor - koordinační výkres chodníků. 
Druhá část chodníků bude realizována během podzimu. O průběhu prací Vás budu informovat.  Leskourová


11. 6. 2015

Místní knihovna bude uzavřena

Chtěla bych informovat všechny čtenáře naší knihovny, že bude během letních prázdnin uzavřena.
Poslední možnost vypůjčení knih bude 29.6.2015. Po prázdninách se začne půjčovat 3.9.2015 v čase od 18:00 – 18:45 hodin.


7. 6. 2015

Třiďme odpad, má to smysl !

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, naše obec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".
Úspora, kterou jsme dosáhli v roce 2014 je 29,032 tun emise CO2; v roce 2013 jsme dosáhli hodnoty 22,099 tun.

Celkové množství odpadu, který obec vytřídila za rok 2014 činí 29,005 tun (v roce 2013 to bylo 17,855 tun). Obec Počítky tak do svého rozpočtu dostala od společnosti EKO-KOM, a.s. 41 503 Kč. Děkuji všem občanům, kteří třídí odpad.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem