Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

23. 4. 2015

Svoz odpadů

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi pod kaštany od úterý 5.5.2015 do čtvrteka 7.5.2015. Vhazujte koberce, matrace, nábytek apod.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v pátek 8.5.2015 od 9 - 9.15 hodin na točně autobusu. Odvezen bude tento odpad: plechovky a štětce od barev, zářivky, baterie, pneumatiky, lednice, televizory apod.

Svoz komunálního odpadu bude od května probíhat v sudých týdnech, svoz tedy proběhne: 28.4.2015, 12.5.2015, atd.


1. 4. 2015

Platba poplatků za popelnice

V pondělí 20.4.2014 od 18-19 hodin budou vybírány poplatky za popelnice, poplatek za psa a nájemné za obecní pozemky.

Poplatek za popelnice činí 400 Kč/ obyvatele/ na rok, pololetí tedy činí 200 Kč.
Poplatek za psa je 100 Kč/ na rok.
Poplatek mohou také občané uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 360 21 751/ 0100. Jako variabilní číslo uveďte číslo popisné domu.


11. 3. 2015

Čistá Vysočina 2015

Obec Počítky se přihlásila do akce s názvem "Čistá Vysočina". Letos se uskuteční již 7.ročník jarního úklidu odpadků kolem komunikací na Vysočině.  Dobrovolníci z Počítek budou sbírat odpadky kolem silnice II/353 ve směru na Sklenné, a to v sobotu 11.dubna 2015. Sraz je ve 14 hodin u obecního úřadu. Prosím rodiče, aby vybavili sebe i děti výstražnými vestami a pracovními rukavicemi. Malé občerstvení a pytle na odpadky jsou zajištěny!
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční následující sobotu 18.dubna.


30. 3. 2015

Zrušení úředních hodin

Vážení občané, v na Velikonoční pondělí 6.dubna se ruší úřední hodiny. Obecní knihovna je také zavřená. Děkuji za pochopení, Leskourová.


11. 3. 2015

Lesní hospodářská evidence

Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z ust. § 40 lesního zákona předat Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2014, kterou vypracovává vlastník lesa vespolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín do 31.3.2015. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na obecním (městském) úřadě.

Dále upozorňujeme vlastníky lesů, že jim od letošního roku vzniká povinnost registrace na krajském úřadě, pokud chtějí žádat o krajské dotace týkající se lesů. Registrace musí proběhnout do 30.4.2015 - viz.příloha.

Veškeré podrobnější informace Vám poskytne Ing.Doubek, Odbor životního prostředí na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou.


8. 2. 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka vynesla v letošním roce 2 645 194 Kč, což je o  122 568 Kč více než loni. Paní ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou děkuje všem občanům, kteří přispěli. Viz. přiložený dopis.


Zrušení úředních hodin

Vážení občané, v pondělí 22.12 a 29.12 jsou zrušeny úřední hodiny na obecním úřadě.  V lednu 5.1.2015 jsou úřední hodiny od 18-19 hodin.
Obecní knihovna bude uzavřena pouze 22.12.2014. Ostatní pondělky zůstává otevírací doba nezměněna. Děkuji za pochopení, Leskourová


Zpívání vánočních koled

Přijďte si zazpívat koledy na Štěpána v pátek 26.12.2014 od 16.00 hodin ke zvoničce na Výpustek. Texty koled budou k dispozici.


Nový jízdní řád

Ke stáhnutí nový jízdní řád - linka č.840107 Žďár nad Sázavou - Sněžné - Spělkov - platný od 14.12.2014.


2. 12. 2014

Změny v registru vozidel

Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné změny se týkají zejména registrace vozidla, dočasného vyřazení vozidla a vozidla v převodu.

Celá aktualita >>


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem