O obci / Kaplička - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Kaplička

Stará zvonička na návsi byla postavena kolem roku 1840. V roce 1870 byla přestavěna na kapličku. Roku 1892 kaple vyhořela. V roce 1910 do kapličky uhodilo a celá pukla. Klenutí muselo být sundáno a stěny staženy železy.

Koncem šedesátých let dvacátého století byla provedena oprava kapličky. Další oprava byla provedena v roce 1993. Od tohoto roku bylo též zvonění prováděno elektrickým pohonem.

Následovala oprava omítek a podlahy v letech 1996-1998. V roce 2002 byla kaplička vybavena novými dveřmi, okny a okenními rámy.

Zásadní opravy a celková rekonstrukce kapličky proběhla v letech 2014 - 2015. Byla provedena výměna krovů a původní plechová krytina byla nahrazena mědí. Zednické práce zahrnovaly sanaci zdí s použitím speciálních materiálů odolných proti vlhkosti, novou podlahu a okapové chodníčky kolem kapličky. Byla provedena výměna elektroinstalace.  Na vchodové dveře byla instalována zdobná kovaná mříž. Náklady se vyšplhaly až na částku 1 mil.Kč. Obec na tyto opravy získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 360 tis.Kč.

ZVONY

Kaplička vyhořela 25.srpna 1892 shořela a velký zvon "poledňák" se rozlil. Malý zvon "umíráček" byl s obtížemi zachráněn. Než se kaplička opravila, visel zvon u Šípků na vrbě. 11.května 1893 se obecní zastupitelstvo usneslo zakoupit zvon nový, vážící 60 kg, který byl posléze zavěšen do kapličky místo zničeného "poledňáku".

Za 1.světové války byly zvony rekvírovány. Počítský velký zvon však schoval Jan Hájek z č.p.26 a František Kučera z č.p.2. Tímto zvon zachránili. Zakopali ho do Hájkovy stodoly. V roce 1919, na Bílou sobotu o Velikonocích, byl za nadšení občanů a zvuků hudby zacjráněný zvon opět zavěšen.

Velký zvon byl ve druhé světové válce na základě německých a protektorátních nařízení sundán a odvezen jako surovina pro zbrojní průmysl. Po skončení druhé světové války, a to hned v roce 1945, byl pořízen zvon nový. Na zvonu je vyryt nápis "Památce hlasatele míru, který dozněl ve válečném víru". Nový zvon byl slavnostně zavěšen na Bílou sobotu o Velikonocích v roce 1946. Slavnostní bohoslužba svěcení zvonu proběhla 28.července 1946.

V roce 2000 byla otevřena sbírka na nový zvon "umíráček". Celkem bylo vybráno 45.300 Kč. Cena zvonu byla 29.000 Kč. Zvon byl zakoupen ve zvonařské dílně Dytrichových v Brodku u Přerova. 28.května 2000 byl zvon vysvěcen a 11.června 2000 zavěšen po úpraváchve věžičce kapličky místo starého zvonu "umíráčku". Starý zvon "umíráček", který v současné době visí ve zvoničce na Výpustku, je pravděpodobně původní zvon z první zvoničky. Toto usuzujeme z použitého materiálu na výrobu zvonu, jedná se o starou neobvyklou litinu.

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2019 - 14.12.2019 k dispozici ZDE

Strom života:

stav k 1.1.2019

Celkem 231 obyvatel:
- 113 mužů
- 118 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem