Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

22. 3. 2017

Odpady za rok 2016 v číslech

Jaké množství odpadu vyprodukuje naše obec?  V roce 2016 to bylo 57 tun komunálního odpadu, který byl uložen na skládce na Ronově. V roce 2015 celkem 54 tun, v roce 2014 celkem 57 tun. A kolik nás to stálo? Za svoz komunálního odpadu (vývoz popelnic v obci) a uložení na skládce jsme celkem zaplatili 118 500 Kč (rok 2016), 120 041 Kč (rok 2015) a 121 803 Kč rok (2014). A jak třídíme komunální odpad?

Papír – do kontejnerů jsme odevzdali 2 tuny (2016); 1,4 tuny (2015) a 1,6 tun (2014)
Plasty – do kontejnerů jsme odevzdali 6,1 tun (2016); 5,1 tun (2015) a 4,9 tun (2014)
Sklo – do kontejnerů jsme odevzdali 2,2 tun (2016); 2 tuny (2015) a  1,7 tun (2014).

Za tento vytříděný odpad nám společnost EKO-KOM vyplatila finanční bonus ve výši 45 935 Kč (2016), 41 143 Kč (2015) a 41 503 Kč (2014). Naopak za vývoz kontejnerů (papír, plasty a sklo) jsme společnosti ODAS zaplatili 59 272 Kč (2016), 49 232 Kč (v roce 2015) a 51 182 Kč (2014).

Ročně obec se svého rozpočtu zaplatí za odpady (svoz, uložení na skládce, mobilní sběry) 190 tis.Kč, naopak na poplatcích od občanů vybere 90 tis.Kč.

V soutěži obcí "My třídíme nejlépe"  v kategorií obcí do 500 obyvatel v kraji Vysočina jsme se umístili na 237.místě (rok 2016, 50,27 bodů) a 253.místě (rok 2015, 45,57 bodů). Soutěž pořádá společnost EKO-KOM.

<< Zpět

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem