Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

20. 2. 2018

Odpady za rok 2017 v číslech

Jaké množství odpadu vyprodukuje naše obec?  V roce 2017 to bylo 48 tun komunálního odpadu, který byl uložen na skládce na Ronově. V roce 2016 to bylo 57 tun, v roce 2015 celkem 54 tun. A kolik nás to stálo? Za svoz komunálního odpadu (vývoz popelnic v obci) a uložení na skládce jsme celkem zaplatili 126 326 Kč (rok 2017), 118 500 Kč (rok 2016) a 120 041 Kč (rok 2015). A jak třídíme odpad?

Papír – do kontejnerů jsme odevzdali 2,3 tuny (2017); 2 tuny (2016) a 1,4 tuny (2015)
Plasty – do kontejnerů jsme odevzdali 7,9 tun (2017); 6,1 tuny (2016) a 5,1 tuny (2015)
Sklo – do kontejnerů jsme odevzdali 1,5 tuny (2017); 2,2 tuny (2016) a 2 tuny (2015).

Za tento vytříděný odpad nám společnost EKO-KOM vyplatila finanční bonus ve výši 56 204 Kč (2017); 45 935 Kč (2016) a 41 143 Kč (2015). Naopak za vývoz kontejnerů (papír, plasty a sklo) jsme společnosti AVE Vysočina s.r.o. zaplatili 78 005 Kč (2017); 59 272 Kč (2016) a 49 232 Kč (v roce 2015).

Za loňský rok obec se svého rozpočtu zaplatila za odpady (svozy, uložení na skládce, mobilní sběry) 225 tis.Kč, naopak na poplatcích od občanů vybere 92 tis.Kč.

V soutěži obcí "My třídíme nejlépe"  v kategorií obcí do 500 obyvatel v kraji Vysočina jsme skočili na 141.místo (rok 2017; 62 bodů), v loňském roce jsme se umístili na 237.místě (rok 2016, 50,27 bodů) a 253.místě (rok 2015, 45,57 bodů). Soutěž pořádá společnost EKO-KOM.  Děkuji všem občanům, že řádně třídí odpad.

<< Zpět

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem