Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu dne 26.8.2020. Zveřejněno 18.8.2020.


Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR

Starostka obce zveřejňuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků. Vyvěšeno 17.8.2020.

Starostka obce zveřejňuje informaci o jmenování zapisovatele okrskové volební komise. Vyvěšeno 22.8.2020.

Starostka obce zveřejňuje informaci o době a místě konání voleb. Vyvěšeno 17.9.2020.


Veřejnoprávní smlouva - přestupky

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky nabyla právní moci dne 4.8.2020. Předmětem smlouvy je projednávání přestupků. Vyvěšeno 17.8.2020. 


Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - přestupky

Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina - uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky - projednávání přestupků. Vyvěšeno 28.7.2020.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1/2020 ke dni 31.5.2020, schváleno 30.6.2020. Vyvěšeno 4.7.2020.


Závěrečný účet obce 2019

Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2020. Vyvěšeno 4.7.2020.


Záměr obce č. 1/2020

Obec Počítky vyhlašuje záměr pachtu - obecní pozemky v k. ú. Počítky. Vyvěšeno 3.7.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce v úterý dne 30.6.2020. Zveřejněno 22.6.2020.


Zpráva auditora, účetní závěrka za rok 2019

Zveřejňuji Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Počítky za rok 2019 a účetní závěrku obce za rok 2019. Vyvěšeno 12.6.2020.


Návrh závěrečného účtu obce 2019

Obec Počítky zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2019, vyvěšeno 12.6.2020.


Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 15.12.2019 - 31.12.2020.

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem