Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu dne 29.9.2021. Zveřejněno 21.9.2021.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starostka obce zveřejňuje informaci o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. Vyvěšeno 8.8.2021.

Starostka obce zveřejňuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků. Vyvěšeno 24.8.2021.

Starostka obce zveřejňuje informaci o jmenování zapisovatele okrskové volební komise. Vyvěšeno 27.8.2021.

Starostka obce zveřejňuje informaci o době a místě konání voleb. Vyvěšeno 24.9.2021.

Starostka obce zveřejňuje informaci o umístění volebního stanoviště ve Žďáru nad Sázavou. Vyvěšeno 3.10.2021


Záměr obce č. 4/2021

Obec Počítky vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 436/3 v k.ú. Počítky. Vyvěšeno 6.7.2021.


Závěrečný účet obce 2020

Závěrečný účet obce za rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2021. Vyvěšeno 6.7.2021.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2021 ke dni 31.5.2021, schváleno 30.6.2021. Vyvěšeno 6.7.2021.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu dne 30.6.2021. Zveřejněno 22.6.2021.


Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020, zpráva auditora, účetní závěrka za rok 2020

Obec Počítky zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2020, zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Počítky za rok 2020 a účetní závěrku obce za rok 2020. Vyvěšeno 12.6.2021.


Záměr obce č. 3/2021

Obec Počítky vyhlašuje záměr na směnu nemovitostí LDO Přibyslav (Obec Počítky podílový spoluvlastník) v k.ú. Staré Ransko a k.ú. Hodíškov x LDO Přibyslav v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. Vyvěšeno 12.6.2021.


Záměr obce č. 2/2021

Obec Počítky vyhlašuje záměr na směnu lesních pozemků Obce Slavětín x LDO Přibyslav (Obec Počítky podílový spoluvlastník). Vyvěšeno 12.6.2021.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1/2021 ke dni 31.3.2021, schváleno 12.5.2021. Vyvěšeno 12.6.2021.


Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem