Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích. Zveřejněno 13.1.2019.


Cena vody pro vodné a stočné na rok 2019

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2019 s účinností od 1.1.2019. Absolutní nárůst ceny s DPH činí 4,30 Kč/m3 oproti roku 2018. Vyvěšeno dne 26.12.2018.


SVK Žďársko - rozpočtové provizorium na rok 2019

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejňuje rozpočtové provizorium na rok 2019. Zveřejněno dne 26.12.2018.


Veřejná vyhláška

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zveřejňuje návrh opatření obecné povahy č. 1. Vyvěšeno dne 16.12.2018.


Svazek obcí Pooslaví

Valná hromada Svazku obcí Pooslaví schválila dne 5.12.2018 rozpočet na rok 2019 a rozpočtové opatření č. 1/2018. Uvedené dokumenty jsou také zveřejněny na stránkách www.svazekobcipooslavi.cz. Vyvěšeno dne 16.12.2018.


Záměr obce č. 2/2018

Obec Počítky vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 436/3 v k. ú. Počítky. Vyvěšeno 14.12.2018.


SVK Žďársko - rozpočtové opatření

SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 8/2018. Vyvěšeno dne 9.12.2018.


Rozpočet obce 2019

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 6.12.2018 rozpočet obce na rok 2019. Zveřejněno dne 8.12.2018


Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 - 2022

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 6.12.2018 střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 - 2022. Zveřejněno dne 8.12.2018.


Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. I územního plánu Počítky

Zveřejněno dne 4.12.2018.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem