Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 - 2024

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9.12.2020 schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 - 2024. Zveřejněno dne 11.12.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu dne 9.12.2020. Zveřejněno 1.12.2020.


Záměr obce č. 2/2020

Obec Počítky vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 266/6 v k.ú. Počítky. Vyvěšeno 17.11.2020.


Rozpočtová opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 3/2020 k 31.8.2020, rozpočtové opatření č. 4/2020 k 30.9.2020 a rozpočtové opatření č. 5/2020 k 31.10.2020, schváleno 11.11.2020. Vyvěšeno 16.11.2020.

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 6/2020 k 30.11.2020, schváleno 9.12.2020. Vyvěšeno 11.12.2020.


Návrh rozpočtu obce na rok 2021

Obec Počítky zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021, vyvěšeno 16.11.2020.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2022-2024

Obec Počítky zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2024, vyvěšeno 16.11.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu dne 11.11.2020. Zveřejněno 3.11.2020.


Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 ZÚR KrV

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci

Zveřejněno 26.10.2020


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu dne 26.8.2020. Zveřejněno 18.8.2020.


Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR

Starostka obce zveřejňuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků. Vyvěšeno 17.8.2020.

Starostka obce zveřejňuje informaci o jmenování zapisovatele okrskové volební komise. Vyvěšeno 22.8.2020.

Starostka obce zveřejňuje informaci o době a místě konání voleb. Vyvěšeno 17.9.2020.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem