Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva - přestupky

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky nabyla právní moci dne 4.8.2020. Předmětem smlouvy je projednávání přestupků. Vyvěšeno 17.8.2020. 


Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - přestupky

Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina - uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky - projednávání přestupků. Vyvěšeno 28.7.2020.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1/2020 ke dni 31.5.2020, schváleno 30.6.2020. Vyvěšeno 4.7.2020.

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2020 ke dni 30.6.2020, schváleno 26.8.2020. Vyvěšeno 29.8.2020


Závěrečný účet obce 2019

Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2020. Vyvěšeno 4.7.2020.


Záměr obce č. 1/2020

Obec Počítky vyhlašuje záměr pachtu - obecní pozemky v k. ú. Počítky. Vyvěšeno 3.7.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce v úterý dne 30.6.2020. Zveřejněno 22.6.2020.


Zpráva auditora, účetní závěrka za rok 2019

Zveřejňuji Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Počítky za rok 2019 a účetní závěrku obce za rok 2019. Vyvěšeno 12.6.2020.


Návrh závěrečného účtu obce 2019

Obec Počítky zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2019, vyvěšeno 12.6.2020.


Valná hromada Svazku obcí Pooslaví

Valná hromada Svazku obcí Pooslaví se uskuteční dne 22.6.2020 v 15:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí. Dokumenty vyvěšeny 6.6.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 27.5.2020. Zveřejněno 19.5.2020.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem