Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí

Oznamujeme, že revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Počítky byla ukončena dne 28.4.2020. Vyvěšeno 4.5.2020. 


Finanční úřad pro Kraj Vysočina - veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Kraj Vysočina veřejnou vyhláškou oznamuje zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2020. Vyvěšeno 24.4.2020.


Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává následující opatření obecné povahy. Zveřejněno 5.4.2020.


Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KrV

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel zásad územního rozvoje oznamuje konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (dále jen „návrh Aktualizace č. 4 ZÚR KrV“). Vyvěšeno 5.4.2020.

Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyvěšeno 17.4.2020.


Informace o zrušení zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o zrušení zasedání zastupitelstva obce, které se mělo konat ve středu 18.3.2020. Zrušení zasedání zastupitelstva obce je v souladu s pokyny Ministerstva vnitra České republiky na základě usnesení vlády č. 215 ze dne 16.3.2020 o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky. Zveřejněno 17.3.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 18.3.2020. Zveřejněno 10.3.2020.


Rozpočtová opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 9/2019 ke dni 31.12.2019 a rozpočtové opatření č. 10/2019 ke dni 31.12.2019 (úprava konce roku 2019), schváleno 5.2.2020. Vyvěšeno 15.2.2020.


Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. I územního plánu Počítky

Zastupitelstvo obce Počítky na svém zasedání dne 5. února 2020 rozhodlo o vydání změny č. I územního plánu Počítky formou opatření obecné povahy.

Vyvěšeno 12.2.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 5.2.2020. Zveřejněno 28.1.2020.


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.12.2019 schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Počítky č. 1/2019, o místním poplatku ze psů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2020. Vyvěšeno dne 15.12.2019. 


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem