Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Rozpočtová opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 7/2019 ke dni 30.10.2019 a rozpočtové opatření č. 8/2019 ke dni 30.11.2019, schváleno 12.12.2019. Vyvěšeno 14.12.2019.


Rozpočet obce 2020

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 12.12.2019 rozpočet obce na rok 2020. Zveřejněno dne 14.12.2019.


Střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 - 2023

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 12.12.2019 střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 - 2023. Zveřejněno dne 14.12.2019.


Cena vodného a stočného na rok 2020

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo dne 21.11.2019 cenu vodného a stočného na rok 2020 s účinností od 1.1.2020. Cena bez DPH činí celkem 90,18 Kč/m3.

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přináší změny sazeb DPH od 1.5.2020. Dochází k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby. Toto zákonné opatření se týká i vodného a stočného, kde od 1.5.2020 dojde k úpravě DPH z 15% sazby na 10%. Snížení sazby DPH zaznamenají zvláště odběratelé z řad obyvatelstva, a to snížením ceny (včetně DPH) pro vodné a stočné od 1.5.2020. Podrobněji rozepsáno v přiložené tiskové zprávě. Vyvěšeno dne 7.12.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 12.12.2019. Zveřejněno 3.12.2019.


Valná hromada Svazku obcí Pooslaví

Valná hromada svazku se koná ve středu 4.12.2019 v 15:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Radostín nad Oslavou. Dokumenty vyvěšeny 18.11.2019.


Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Obec Počítky zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020, vyvěšeno 16.11.2019.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021-2023

Obec Počítky zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2023, vyvěšeno 16.11.2019.


Oznámení řízení o návrhu změny č. I územního plánu Počítky opakované veřejné projednání

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování oznamuje konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. I územního plánu s odborným výkladem, které proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Počítky v pondělí 16.12.2019 od 15:30 hodin. Zveřejněno 12.11.2019. 


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 13.11.2019. Zveřejněno 5.11.2019.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem