Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Světnov

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav. Zveřejněno 20.10.2019


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 5/2019 ke dni 31.08.2019 a rozpočtové opatření č. 6/2019 ke dni 30.09.2019, schváleno 16.10.2019. Vyvěšeno 20.10.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 16.10.2019. Zveřejněno 8.10.2019.


Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Počítky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina informuje o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Počítky ke dni 16.9.2019. Vyvěšeno 17.9.2019.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 4/2019 ke dni 30.6.2019, schváleno 4.9.2019. Vyvěšeno 7.9.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 4.9.2019. Zveřejněno 27.8.2019.


Veřejná vyhláška - Projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel zásad územního rozvoje oznamuje konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Vyvěšeno 19.8.2019.


Žádost o součinnost při ochraně zemědělských pozemků

Společnost Agro-Měřín, a.s. vyzývá občany, aby se zdrželi vstupu na oseté, či osázené pozemky a k chůzi a jízdě užívali výhradně k tomu určené polní cesty, či jiné komunikace. Vyvěšeno 12.8.2019.


Rozhodnutí povolení uzavírky - rekonstrukce mostu Milovy

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, povoluje uzavírku silnice II/354 v místě mostu v Milovech, v místní části městyse Sněžné. V termínu 5.8.2019 - 31.10.2019 platí navržená objízdná trasa. Vyvěšeno 5.8.2019.


Veřejná vyhláška - kůrovcová kalamita

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, vydává opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy. Vyvěšeno 30.7.2019.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem