Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 29.5.2019. Zveřejněno 21.5.2019.


Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - oznámení

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedený dokument v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Vyvěšeno 12.5.2019.


Vodárenská akciová společnost, a.s.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018. Zveřejněno 2.5.2019.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1/2019 ke dni 31.3.2019, schváleno 24.4.2019. Vyvěšeno 25.4.2019.


Oznámení řízení o upraveném návrhu změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování oznamuje konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, které proběhne ve velké zasedací místnosti zastupitelstva města ve středu 22. května 2019 od 15:00 hodin. Vyvěšeno 21.4.2019.


Valná hromada Svazku obcí Pooslaví

Valná hromada Svazku obcí Pooslaví se uskuteční dne 13.5.2019 v 15:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí. Dokumenty vyvěšeny 17.4.2019.


Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Počítky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina oznamuje zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Počítky. Vyvěšeno 17.4.2019. 


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 24.4.2019. Zveřejněno 16.4.2019.


SVK Žďársko - rozpočtová opatření

SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1/2019, vyvěšeno 10.4.2019.

SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2019, vyvěšeno 2.5.2019.


Valná hromada SVK Žďársko

Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se uskuteční 25.4.2019 v kongresovém sále Hotelu Jehla ve Žďáře nad Sázavou. Zveřejňuji pozvánku na valnou hromadu, závěrečný účet a hospodaření za rok 2018, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a přehled právních předpisů. Uvedené materiály jsou také k nahlédnutí na OÚ Počítky. Vyvěšeno 6.4.2019.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem