Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Obec Počítky zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020, vyvěšeno 16.11.2019.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021-2023

Obec Počítky zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2023, vyvěšeno 16.11.2019.


Oznámení řízení o návrhu změny č. I územního plánu Počítky opakované veřejné projednání

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování oznamuje konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. I územního plánu s odborným výkladem, které proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Počítky v pondělí 16.12.2019 od 15:30 hodin. Zveřejněno 12.11.2019. 


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 13.11.2019. Zveřejněno 5.11.2019.


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Světnov

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav. Zveřejněno 20.10.2019


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 5/2019 ke dni 31.08.2019 a rozpočtové opatření č. 6/2019 ke dni 30.09.2019, schváleno 16.10.2019. Vyvěšeno 20.10.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 16.10.2019. Zveřejněno 8.10.2019.


Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Počítky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina informuje o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Počítky ke dni 16.9.2019. Vyvěšeno 17.9.2019.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 4/2019 ke dni 30.6.2019, schváleno 4.9.2019. Vyvěšeno 7.9.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 4.9.2019. Zveřejněno 27.8.2019.


Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2019 - 14.12.2019 k dispozici ZDE

Strom života:

stav k 1.1.2019

Celkem 231 obyvatel:
- 113 mužů
- 118 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem