Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v pondělí 5.11.2018. Zveřejněno 26.10.2018.


Záměr obce č.1/2018

Obec Počítky vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č.200/8 v k.ú.Počítky, vyvěšeno 17.9.2018


Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 5.9.2018, vyvěšeno 27.8.2018.


Upozornění obcím - sucho

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje obce na nedostatek vody a převládající sucho. Vyvěšeno 30.7.2018.


Volby do zastupitelstva obce

Starostka obce zveřejňuje seznam volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a potřebné počty podpisů na peticích, vyvěšeno 9.7.2018.
Starostka obce zveřejňuje počet lenů okrskové volební komise, vyvěšeno 6.8.2018.
Starostka obce zveřejňuje informace o počtu a sídle volebních okrsků, vyvěšeno 6.8.2018.
Starostka obce zveřejňuje jmenování zapisovatele OVK, vyvěšeno 25.8.2018.
Starostka obce zveřejňuje oznámení o době a místě konání voleb, vyvěšeno 17.9.2018. 


SVK Žďársko - rozpočtové opatření

SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č.4/2018, vyvěšeno 4.7.2018.
SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č.5/2018, vyvěšeno 7.9.2018.
SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č.6/2018, vyvěšeno 5.10.2018.
SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č.7/2018, vyvěšeno 29.10.2018.


Veřejná vyhláška

Krajský úřad Kraje Vysočina oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, vyvěšeno 2.7.2018.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č.1/2018 ke dni 30.5.2018, schváleno 27.6.2018. Vyvěšeno 2.7.2018.
Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č.2/2018 ke dni 31.7.2018, schváleno 5.9.2018. Vyvěšeno 6.9.2018.


Závěrečný účet obce 2017

Závěrečný účet za rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.6.2018, vyvěšeno 28.6.2018.


Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 27.6.2018 od 20 hodin. Vyvěšeno 18.6.2018.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem