Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Zpráva auditora

Tímto zveřejňuji Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Počítky za rok 2017 a přílohou i účetní závěrku, vyvěšeno 11.6.2018.


Návrh závěrečného účtu obce

Obec Počítky zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2017, vyvěšeno 1.6.2018.


Valná hromada

Svazek obcí Pooslaví zve na valnou hromadu, která se uskuteční 28.5.2018 v 15.30.hodin na obecním úřadě v Radostíně nad Oslavou, vyvěšeno 7.5.2018.
Dokumenty jsou také zveřejněny na stránkách svazku  www.svazekobcipooslavi.cz


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy č.2/2018 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,  na území chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy stanovuje závazné podmínky k omezení rušivé činnosti spočívající v rekonstrukci budov vhodných pro hnízdění rorýsů nebo přebývání netopýrů. Vyvěšeno 1.5.2018.


Vodárenská akciová společnost, a.s.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cenypodle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017, zveřejněno 30.4.2018


Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 2.5.2018 od 20 hodin. Vyvěšeno 23.4.2018.


Finanční úřad Kraje Vysočina

Veřejná vyhláška  daň z nemovitých věcí. Vyvěšeno 23.4.2018.


SVK Žďársko

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2017, schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled na rok 2019-2022 jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Vyvěšeno 23.4.2018.


SVK Žďársko oznamuje

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.1/2018, vyvěšeno 9.4.2018.
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.2/2018, vyvěšeno 3.5.2018.
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.3/2018, vyvěšeno 28.5.2018.


Směnná smlouva

Směnná smlouva mezi podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí - směna pozemků v katastrálním území Radostín u Vojnova Městce za pozemky v katastrálním území Račín u Polničky. Vyvěšeno 27.3.2018.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem