Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

SVK Žďársko - rozpočtové opatření

SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č.4/2018, vyvěšeno 4.7.2018.
SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č.5/2018, vyvěšeno 7.9.2018.
SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č.6/2018, vyvěšeno 5.10.2018.
SVK Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření č.7/2018, vyvěšeno 29.10.2018.


Veřejná vyhláška

Krajský úřad Kraje Vysočina oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, vyvěšeno 2.7.2018.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č.1/2018 ke dni 30.5.2018, schváleno 27.6.2018. Vyvěšeno 2.7.2018.
Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č.2/2018 ke dni 31.7.2018, schváleno 5.9.2018. Vyvěšeno 6.9.2018.


Závěrečný účet obce 2017

Závěrečný účet za rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.6.2018, vyvěšeno 28.6.2018.


Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 27.6.2018 od 20 hodin. Vyvěšeno 18.6.2018.


Zpráva auditora

Tímto zveřejňuji Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Počítky za rok 2017 a přílohou i účetní závěrku, vyvěšeno 11.6.2018.


Návrh závěrečného účtu obce

Obec Počítky zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2017, vyvěšeno 1.6.2018.


Valná hromada

Svazek obcí Pooslaví zve na valnou hromadu, která se uskuteční 28.5.2018 v 15.30.hodin na obecním úřadě v Radostíně nad Oslavou, vyvěšeno 7.5.2018.
Dokumenty jsou také zveřejněny na stránkách svazku  www.svazekobcipooslavi.cz


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy č.2/2018 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,  na území chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy stanovuje závazné podmínky k omezení rušivé činnosti spočívající v rekonstrukci budov vhodných pro hnízdění rorýsů nebo přebývání netopýrů. Vyvěšeno 1.5.2018.


Vodárenská akciová společnost, a.s.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cenypodle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017, zveřejněno 30.4.2018


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem