Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 2.5.2018 od 20 hodin. Vyvěšeno 23.4.2018.


Finanční úřad Kraje Vysočina

Veřejná vyhláška  daň z nemovitých věcí. Vyvěšeno 23.4.2018.


SVK Žďársko

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2017, schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled na rok 2019-2022 jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Vyvěšeno 23.4.2018.


SVK Žďársko oznamuje

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.1/2018, vyvěšeno 9.4.2018.
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.2/2018, vyvěšeno 3.5.2018.
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.3/2018, vyvěšeno 28.5.2018.


Směnná smlouva

Směnná smlouva mezi podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí - směna pozemků v katastrálním území Radostín u Vojnova Městce za pozemky v katastrálním území Račín u Polničky. Vyvěšeno 27.3.2018.


Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 4.dubna 2018, vyvěšeno 26.3.2018.


Kůrovec v lesích

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích. Zveřejněno 17.3.2018.


SVK Žďársko Valná hromada

Valná hromada svazku se koná dne 28.3.2018 v kongresovém sále Hotelu Jehla v ZR, vyvěšeny jsou finanční výkazy, návrh nových stanov, program. Uvedené materiály jsou také k nahlédnutí na obecním úřadě. Vyvěšeno 5.3.2018.


Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 7.března 2018, vyvěšeno 27.2.2018.


Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněnné krajinné oblasti Žďárské vrchy vydává opatření obecné povahy - stanovují se závazné podmínky k omezení rušivé činnosti, ktrerá by mohla vést k  ohrožení rorýse obecného a netopýrů. Vyvěšeno 22.2.2018.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem