Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Návrh závěrečného účtu obce 2019

Obec Počítky zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2019, vyvěšeno 12.6.2020.


Valná hromada Svazku obcí Pooslaví

Valná hromada Svazku obcí Pooslaví se uskuteční dne 22.6.2020 v 15:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí. Dokumenty vyvěšeny 6.6.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 27.5.2020. Zveřejněno 19.5.2020.


Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí

Oznamujeme, že revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Počítky byla ukončena dne 28.4.2020. Vyvěšeno 4.5.2020. 


Finanční úřad pro Kraj Vysočina - veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Kraj Vysočina veřejnou vyhláškou oznamuje zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2020. Vyvěšeno 24.4.2020.


Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává následující opatření obecné povahy. Zveřejněno 5.4.2020.


Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KrV

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel zásad územního rozvoje oznamuje konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (dále jen „návrh Aktualizace č. 4 ZÚR KrV“). Vyvěšeno 5.4.2020.

Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyvěšeno 17.4.2020.


Informace o zrušení zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o zrušení zasedání zastupitelstva obce, které se mělo konat ve středu 18.3.2020. Zrušení zasedání zastupitelstva obce je v souladu s pokyny Ministerstva vnitra České republiky na základě usnesení vlády č. 215 ze dne 16.3.2020 o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky. Zveřejněno 17.3.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 18.3.2020. Zveřejněno 10.3.2020.


Rozpočtová opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 9/2019 ke dni 31.12.2019 a rozpočtové opatření č. 10/2019 ke dni 31.12.2019 (úprava konce roku 2019), schváleno 5.2.2020. Vyvěšeno 15.2.2020.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem