Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. I územního plánu Počítky

Zastupitelstvo obce Počítky na svém zasedání dne 5. února 2020 rozhodlo o vydání změny č. I územního plánu Počítky formou opatření obecné povahy.

Vyvěšeno 12.2.2020.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 5.2.2020. Zveřejněno 28.1.2020.


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.12.2019 schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Počítky č. 1/2019, o místním poplatku ze psů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2020. Vyvěšeno dne 15.12.2019. 


Rozpočtová opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 7/2019 ke dni 30.10.2019 a rozpočtové opatření č. 8/2019 ke dni 30.11.2019, schváleno 12.12.2019. Vyvěšeno 14.12.2019.


Rozpočet obce 2020

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 12.12.2019 rozpočet obce na rok 2020. Zveřejněno dne 14.12.2019.


Střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 - 2023

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 12.12.2019 střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 - 2023. Zveřejněno dne 14.12.2019.


Cena vodného a stočného na rok 2020

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo dne 21.11.2019 cenu vodného a stočného na rok 2020 s účinností od 1.1.2020. Cena bez DPH činí celkem 90,18 Kč/m3.

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přináší změny sazeb DPH od 1.5.2020. Dochází k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby. Toto zákonné opatření se týká i vodného a stočného, kde od 1.5.2020 dojde k úpravě DPH z 15% sazby na 10%. Snížení sazby DPH zaznamenají zvláště odběratelé z řad obyvatelstva, a to snížením ceny (včetně DPH) pro vodné a stočné od 1.5.2020. Podrobněji rozepsáno v přiložené tiskové zprávě. Vyvěšeno dne 7.12.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 12.12.2019. Zveřejněno 3.12.2019.


Valná hromada Svazku obcí Pooslaví

Valná hromada svazku se koná ve středu 4.12.2019 v 15:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Radostín nad Oslavou. Dokumenty vyvěšeny 18.11.2019.


Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Obec Počítky zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020, vyvěšeno 16.11.2019.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem