Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Informace o zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 9.11.2016 od 19 hodin, vyvěšeno 1.11.2016.


Veřejná vyhláška

Zveřejňuji Veřejnou vyhlášku o vydání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy. Dokumentace je dostupná na internetových stránkách kraje - www.kr-vysocina.cz. Vyvěšeno 24.9.2016.


Informace o zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 14.9.2016 od 20 hodin, vyvěšeno 5.9.2016.


Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů na podzim 2016 proběhnou 7. a 8. října. Senátní volby se našeho obvodu č.51 (Žďár nad Sázavou) netýkají.
Zveřejňuji informace o stanovení minimálního počtu členů volební komise, dne 6.8.2016.
Zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okrsků, dne 22.8.2016.
Zveřejňuji jmenování zapisovatelky okrskové volební komise, dne 26.8.2016.
Zveřejňuji oznámení o době a místě konání voleb, dne 20.9.2016.


Záměr obce č.4/2016

Obec Počítky vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č.127/1 v obci Počítky, k.ú.Počítky. Vyvěšeno 29.7.2016.


Informace o zasedání OZ

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 29.6.2016 od 20 hodin, vyvěšeno 20.6.2016.


Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Zveřejňuji zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, 13.6.2016.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2016, které se bude konat dne 21. 6. 2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Vyvěšeno 13.6.2016.


Závěrečný účet obce

Obec zveřejňuje závěrečný účet za rok 2015, vyvěšeno 9.6.2016.


Veřejná vyhláška - MŽP

V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z. Do plného znění opatření obecné povahy lze také nahlédnout na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska. Vyvěšeno 7.6.2016.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem