Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 25.5.2016 ve 20 hodin. Vyvěšeno 16.5.2016.


Pozvánka na valnou hromadu

Svazek obcí Pooslaví pořádá valnou hromadu, která se uskuteční 6.6.2016 v 15.30 hodin, vyvěšeno 11.5.2016.


Vyhodnocení kalkulací za rok 2015 - SVK Žďársko

Zveřejňuji vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle předpisů pro  vodné a stočné za rok 2015, vyvěšeno 3.5.2016.


Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Kraj Vysočina informuje o platbě daně z nemovitých věcí na rok 2016. Vyvěšeno 26.4.2016.


Veřejná vyhláška

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č.1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016. Vyvěšeno14.4.2016.


Zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 13.4.2016 ve 20 hodin. Vyvěšeno 4.4.2016.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje

Tímto zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č.2/2016, které se bude konat dne 29.3.2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Vyvěšeno 21.3.2016.


Záměr obce č.2/2016

Obec Počítky zveřejňuje záměr na prodej pozemku s RD p.č.48 a p.č.49, v obci Počítky. Zveřejněno 15.3.2016.


Pozvánka na VH SVK Žďársko

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko svolává valnou hromadu 31.3.2016 v 8.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. V přílohách zveřejňuji dokumenty: Program, návrh rozpočtu 2016, Závěrečný účet 2015, Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2015, přehled investic v roce 2015. Vyvěšeno 4.3.2016.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2016 v 19 hodin. Vyvěšeno 3.3.2016.


Starší články: <<  1 2 3 4 5  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem