Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů na podzim 2016 proběhnou 7. a 8. října. Senátní volby se našeho obvodu č.51 (Žďár nad Sázavou) netýkají.
Zveřejňuji informace o stanovení minimálního počtu členů volební komise, dne 6.8.2016.
Zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okrsků, dne 22.8.2016.
Zveřejňuji jmenování zapisovatelky okrskové volební komise, dne 26.8.2016.
Zveřejňuji oznámení o době a místě konání voleb, dne 20.9.2016.


Záměr obce č.4/2016

Obec Počítky vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č.127/1 v obci Počítky, k.ú.Počítky. Vyvěšeno 29.7.2016.


Informace o zasedání OZ

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 29.6.2016 od 20 hodin, vyvěšeno 20.6.2016.


Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Zveřejňuji zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, 13.6.2016.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2016, které se bude konat dne 21. 6. 2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Vyvěšeno 13.6.2016.


Závěrečný účet obce

Obec zveřejňuje závěrečný účet za rok 2015, vyvěšeno 9.6.2016.


Veřejná vyhláška - MŽP

V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z. Do plného znění opatření obecné povahy lze také nahlédnout na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska. Vyvěšeno 7.6.2016.


Záměr obce č.3/2016

Obec Počítky vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostot v nemovitosti č.p.69 za účelem provozování obchodu s potravinami a smíšeným zbožím. Vyvěšeno 31.5.2016.


Veřejná vyhláška

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území. Vyvěšeno 18.5.2016


Zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 25.5.2016 ve 20 hodin. Vyvěšeno 16.5.2016.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem