Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021-2023

Obec Počítky zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2023, vyvěšeno 16.11.2019.


Oznámení řízení o návrhu změny č. I územního plánu Počítky opakované veřejné projednání

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování oznamuje konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. I územního plánu s odborným výkladem, které proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Počítky v pondělí 16.12.2019 od 15:30 hodin. Zveřejněno 12.11.2019. 


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 13.11.2019. Zveřejněno 5.11.2019.


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Světnov

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav. Zveřejněno 20.10.2019


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 5/2019 ke dni 31.08.2019 a rozpočtové opatření č. 6/2019 ke dni 30.09.2019, schváleno 16.10.2019. Vyvěšeno 20.10.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 16.10.2019. Zveřejněno 8.10.2019.


Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Počítky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina informuje o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Počítky ke dni 16.9.2019. Vyvěšeno 17.9.2019.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 4/2019 ke dni 30.6.2019, schváleno 4.9.2019. Vyvěšeno 7.9.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 4.9.2019. Zveřejněno 27.8.2019.


Veřejná vyhláška - Projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel zásad územního rozvoje oznamuje konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Vyvěšeno 19.8.2019.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem