Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Opatření obecné povahy

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích na území v působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro údržbové práce a další práce podobného charakteru v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Platnost stanovení: od 01.04.2016 do 31.03.2017. Vyvěšeno 11.2.2016.


Česká telekomunikační infrastruktura

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6. 2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru naší obce.  Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Více přiložený dopis. Zveřejněno 2.2.2016.


Záměr obce č.1/2016

Obec Počítky zveřejňuje záměr na prodej stavebního pozemku p.č.436/25 o výměře 772 m2, v obci Počítky, lokalita Výpustek. Zveřejněno 29.1.2016.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Tímto zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č.1/2016, které se bude konat dne 2. 2. 2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Vyvěšeno 25.1.2016.


Veřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyvěšeno 25.1.2016.


Informace o konání zasedání OZ

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 27.1.2016 v 19 hodin. Vyvěšeno 18.1.2016.


Starší články: <<  1 2 3 4 5

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem