Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Vyhodnocení kalkulací za rok 2016

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejňuje vyúčtování všech položek ceny vody, vyvěšeno 30.4.2017. 


Zápis z valné hromady

Zveřejňuji zápis z valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, která se konala 30.3.2017. Vyvěšeno 22.4.2017.


Veřejná vyhláška - Finanční úřad

Veřejná vyhláška vyvěšena 20.4.2017.


Státní pozemkový úřad - oznámení

Dokument vyvěšen 27.3.2017.


Svazek obcí Pooslaví

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech zveřejňuji dokumenty za Svazek obcí Pooslaví, vyvěšeno 14.3.2017.


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení. Vyvěšeno 11.3.2017.


Zasedání OZ

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 15.3.2017 od 19 hodin, vyvěšeno 7.3.2017.


Předcházení vzniku kůrovcové kalamity

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku škod na lese. Zveřejněno 6.3.2017.


Výzva vlastníkům lesa

Lesy České republiky, s.p. informuje občany - viz. přiložené dokumenty. Zveřejněno 6.3.2017.


Lesní hospodářská evidence

Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z ust. § 40 lesního zákona předat Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2016, kterou vypracovává vlastník lesa ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín do 31. 3. 2017. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na obecním (městském) úřadě. Zveřejněno 2.3.2017.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2017

 

Strom života:

stav k 1.1.2017

Celkem 227 obyvatel:
- 113 mužů
- 114 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem