Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Pozvánka na valnou hromadu

Svazek obcí Pooslaví pořádá valnou hromadu, která se uskuteční 6.6.2016 v 15.30 hodin, vyvěšeno 11.5.2016.


Vyhodnocení kalkulací za rok 2015 - SVK Žďársko

Zveřejňuji vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle předpisů pro  vodné a stočné za rok 2015, vyvěšeno 3.5.2016.


Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Kraj Vysočina informuje o platbě daně z nemovitých věcí na rok 2016. Vyvěšeno 26.4.2016.


Veřejná vyhláška

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č.1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016. Vyvěšeno14.4.2016.


Zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 13.4.2016 ve 20 hodin. Vyvěšeno 4.4.2016.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje

Tímto zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č.2/2016, které se bude konat dne 29.3.2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Vyvěšeno 21.3.2016.


Záměr obce č.2/2016

Obec Počítky zveřejňuje záměr na prodej pozemku s RD p.č.48 a p.č.49, v obci Počítky. Zveřejněno 15.3.2016.


Pozvánka na VH SVK Žďársko

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko svolává valnou hromadu 31.3.2016 v 8.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. V přílohách zveřejňuji dokumenty: Program, návrh rozpočtu 2016, Závěrečný účet 2015, Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2015, přehled investic v roce 2015. Vyvěšeno 4.3.2016.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2016 v 19 hodin. Vyvěšeno 3.3.2016.


Opatření obecné povahy

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích na území v působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro údržbové práce a další práce podobného charakteru v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Platnost stanovení: od 01.04.2016 do 31.03.2017. Vyvěšeno 11.2.2016.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem