Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Cena vodného a stočného na rok 2017

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2017 s účinností od 1.1.2017. Vyvěšeno 24.11.2016.


Valná hromada Svazku obcí Pooslaví

Zveřejňuji materiály k Valné hromadě Svazku obcí Pooslaví, která se uskuteční 5.12.2016 na obecním úřadě v Radostíně nad Oslavou. Vyvěšeno 18.11.2016.


Návrh rozpočtu 2017

Zveřejňuji návrh rozpočtu obce na rok 2017. Připomínky můžete předat na obecní úřad, projednání proběhne na zasedání OZ  7.12.2016. Vyvěšeno 14.11.2016


Veřejná vyhláška

Zveřejňuji veřejnou vyhlášku - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Počítky v uplynulém období. Vyvěšeno 2.11.2016.


Informace o zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 9.11.2016 od 19 hodin, vyvěšeno 1.11.2016.


Veřejná vyhláška

Zveřejňuji Veřejnou vyhlášku o vydání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy. Dokumentace je dostupná na internetových stránkách kraje - www.kr-vysocina.cz. Vyvěšeno 24.9.2016.


Informace o zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 14.9.2016 od 20 hodin, vyvěšeno 5.9.2016.


Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů na podzim 2016 proběhnou 7. a 8. října. Senátní volby se našeho obvodu č.51 (Žďár nad Sázavou) netýkají.
Zveřejňuji informace o stanovení minimálního počtu členů volební komise, dne 6.8.2016.
Zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okrsků, dne 22.8.2016.
Zveřejňuji jmenování zapisovatelky okrskové volební komise, dne 26.8.2016.
Zveřejňuji oznámení o době a místě konání voleb, dne 20.9.2016.


Záměr obce č.4/2016

Obec Počítky vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č.127/1 v obci Počítky, k.ú.Počítky. Vyvěšeno 29.7.2016.


Informace o zasedání OZ

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 29.6.2016 od 20 hodin, vyvěšeno 20.6.2016.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2017

Celkem 227 obyvatel:
- 113 mužů
- 114 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem