Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Žádost o součinnost při ochraně zemědělských pozemků

Společnost Agro-Měřín, a.s. vyzývá občany, aby se zdrželi vstupu na oseté, či osázené pozemky a k chůzi a jízdě užívali výhradně k tomu určené polní cesty, či jiné komunikace. Vyvěšeno 12.8.2019.


Rozhodnutí povolení uzavírky - rekonstrukce mostu Milovy

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, povoluje uzavírku silnice II/354 v místě mostu v Milovech, v místní části městyse Sněžné. V termínu 5.8.2019 - 31.10.2019 platí navržená objízdná trasa. Vyvěšeno 5.8.2019.


Veřejná vyhláška - kůrovcová kalamita

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, vydává opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy. Vyvěšeno 30.7.2019.


Výzva a upozornění vodoprávního úřadu

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad vydává výzvu a upozornění týkající se hydrologické situace na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností ORP Žďár nad Sázavou. Vyvěšeno 29.7.2019.


Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k.ú. Počítky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Oddělení pozemkových úprav oznamuje, že návrh změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Počítky je vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na Krajském pozemkovém úřadu pro Kraj Vysočina a na Obecním úřadu Počítky, kde je možné uplatňovat po tuto stanovenou dobu případné písemné připomínky. Vyvěšeno 24.7.2019.


Záměr obce č. 3/2019

Obec Počítky vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 194/1 v k.ú. Počítky. Vyvěšeno 1.7.2019.


Záměr obce č. 2/2019

Obec Počítky vyhlašuje záměr na prodej stavebního pozemku p.č. 436/24 v k.ú. Počítky. Vyvěšeno 1.7.2019.


Závěrečný účet obce 2018

Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2019, vyvěšeno 30.6.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 26.6.2019. Zveřejněno 18.6.2019.


Zpráva auditora

Zveřejňuji Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Počítky za rok 2018 a přílohou i účetní závěrku. Vyvěšeno 10.6.2019.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem