Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 16.10.2019. Zveřejněno 8.10.2019.


Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Počítky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina informuje o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Počítky ke dni 16.9.2019. Vyvěšeno 17.9.2019.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 4/2019 ke dni 30.6.2019, schváleno 4.9.2019. Vyvěšeno 7.9.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 4.9.2019. Zveřejněno 27.8.2019.


Veřejná vyhláška - Projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel zásad územního rozvoje oznamuje konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Vyvěšeno 19.8.2019.


Žádost o součinnost při ochraně zemědělských pozemků

Společnost Agro-Měřín, a.s. vyzývá občany, aby se zdrželi vstupu na oseté, či osázené pozemky a k chůzi a jízdě užívali výhradně k tomu určené polní cesty, či jiné komunikace. Vyvěšeno 12.8.2019.


Rozhodnutí povolení uzavírky - rekonstrukce mostu Milovy

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, povoluje uzavírku silnice II/354 v místě mostu v Milovech, v místní části městyse Sněžné. V termínu 5.8.2019 - 31.10.2019 platí navržená objízdná trasa. Vyvěšeno 5.8.2019.


Veřejná vyhláška - kůrovcová kalamita

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, vydává opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy. Vyvěšeno 30.7.2019.


Výzva a upozornění vodoprávního úřadu

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad vydává výzvu a upozornění týkající se hydrologické situace na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností ORP Žďár nad Sázavou. Vyvěšeno 29.7.2019.


Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k.ú. Počítky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Oddělení pozemkových úprav oznamuje, že návrh změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Počítky je vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na Krajském pozemkovém úřadu pro Kraj Vysočina a na Obecním úřadu Počítky, kde je možné uplatňovat po tuto stanovenou dobu případné písemné připomínky. Vyvěšeno 24.7.2019.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem