Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Veřejná vyhláška

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č.1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016. Vyvěšeno14.4.2016.


Zasedání zastupitelstva obce

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 13.4.2016 ve 20 hodin. Vyvěšeno 4.4.2016.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje

Tímto zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č.2/2016, které se bude konat dne 29.3.2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Vyvěšeno 21.3.2016.


Záměr obce č.2/2016

Obec Počítky zveřejňuje záměr na prodej pozemku s RD p.č.48 a p.č.49, v obci Počítky. Zveřejněno 15.3.2016.


Pozvánka na VH SVK Žďársko

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko svolává valnou hromadu 31.3.2016 v 8.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. V přílohách zveřejňuji dokumenty: Program, návrh rozpočtu 2016, Závěrečný účet 2015, Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2015, přehled investic v roce 2015. Vyvěšeno 4.3.2016.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2016 v 19 hodin. Vyvěšeno 3.3.2016.


Opatření obecné povahy

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích na území v působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro údržbové práce a další práce podobného charakteru v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Platnost stanovení: od 01.04.2016 do 31.03.2017. Vyvěšeno 11.2.2016.


Česká telekomunikační infrastruktura

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6. 2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru naší obce.  Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Více přiložený dopis. Zveřejněno 2.2.2016.


Záměr obce č.1/2016

Obec Počítky zveřejňuje záměr na prodej stavebního pozemku p.č.436/25 o výměře 772 m2, v obci Počítky, lokalita Výpustek. Zveřejněno 29.1.2016.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Tímto zveřejňuji pozvánku na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č.1/2016, které se bude konat dne 2. 2. 2016 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Vyvěšeno 25.1.2016.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8  >>

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2017

Celkem 227 obyvatel:
- 113 mužů
- 114 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem