Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 27.3.2019. Zveřejněno 19.3.2019.


CHKO Žďárské vrchy - uvědomění o zahájení správního řízení

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy uvědomuje všechny účastníky řízení o zahájení správního řízení. Vyvěšeno 16.3.2019.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na základě žádosti LDO Přibyslav a provedeného správního řízení vydává rozhodnutí. Vyvěšeno 24.3.2019.


Veřejná vyhláška

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vydává opatření obecné povahy č. 2. Vyvěšeno 16.3.2019.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích na území v působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro údržbové práce a další práce podobného charakteru v rozsahu grafické přílohy, která je součástí tohoto opatření obecné povahy. Platnost stanovení: od 01.04.2019 do 31.03.2020 včetně.

Vyvěšeno 16.3.2019.


Valná hromada SVK Žďársko

Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se uskuteční 19.3.2019 v kongresovém sále Hotelu Jehla ve Žďáře nad Sázavou. Zveřejňuji pozvánku na valnou hromadu, závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019, střednědobý výhled na roky 2019-2022 a seznam obcí na příspěvky pro rok 2019. Uvedené materiály jsou také k nahlédnutí na OÚ Počítky. Vyvěšeno 3.3.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 27.2.2019. Zveřejněno 19.2.2019.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 5/2018 ke dni 30.11.2018, schváleno 30.1.2019. Vyvěšeno 31.1.2019.

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 6/2018 ke dni 31.12.2018, schváleno 30.1.2019. Vyvěšeno 31.1.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 30.1.2019. Zveřejněno 22.1.2019.


Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích. Zveřejněno 13.1.2019.


Cena vody pro vodné a stočné na rok 2019

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2019 s účinností od 1.1.2019. Absolutní nárůst ceny s DPH činí 4,30 Kč/m3 oproti roku 2018. Vyvěšeno dne 26.12.2018.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 15.12.2019 - 31.12.2020.

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem