Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Lesní hospodářská evidence

Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z ust. § 40 lesního zákona předat Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2016, kterou vypracovává vlastník lesa ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín do 31. 3. 2017. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na obecním (městském) úřadě. Zveřejněno 2.3.2017.


Valná hromada SVaK Ždársko

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Zdársko svolává valnou hromadu dne 30.3.2017 do zasedací síně městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Zveřejněno 2.3.2017.


Informace o zasedání OZ

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 1.2.2017 od 19 hodin, vyvěšeno 23.1.2017.


Vyhláška obce

Vyhláška obce č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyvěšeno 12.12.2016.


Rozpočet obce 2017

Zveřejňuji schválený rozpočet obce na rok 2017, vyvěšeno 8.12.2016.


Informace o zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 7.12.2016 od 19 hodin, vyvěšeno 29.11.2016.


Cena vodného a stočného na rok 2017

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2017 s účinností od 1.1.2017. Vyvěšeno 24.11.2016.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 1.1.2018 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2018

Celkem 232 obyvatel:
- 113 mužů
- 119 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem