Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Záměr obce č. 3/2019

Obec Počítky vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 194/1 v k.ú. Počítky. Vyvěšeno 1.7.2019.


Záměr obce č. 2/2019

Obec Počítky vyhlašuje záměr na prodej stavebního pozemku p.č. 436/24 v k.ú. Počítky. Vyvěšeno 1.7.2019.


Závěrečný účet obce 2018

Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2019, vyvěšeno 30.6.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 26.6.2019. Zveřejněno 18.6.2019.


Zpráva auditora

Zveřejňuji Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Počítky za rok 2018 a přílohou i účetní závěrku. Vyvěšeno 10.6.2019.


Návrh závěrečného účtu obce

Obec Počítky zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018, vyvěšeno 7.6.2019.


Záměr obce č. 1/2019

Obec Počítky vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 25/1 v k. ú. Počítky. Vyvěšeno 3.6.2019.


Rozpočtové opatření

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2019 ke dni 30.4.2019, schváleno 29.5.2019. Vyvěšeno 3.6.2019.

Obec Počítky zveřejňuje rozpočtové opatření č. 3/2019 ke dni 31.5.2019, schváleno 26.6.2019. Vyvěšeno 1.7.2019.


Informace o zasedání OZ

Zveřejňuji informaci o konání zasedání zastupitelstva obce ve středu 29.5.2019. Zveřejněno 21.5.2019.


Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - oznámení

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedený dokument v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Vyvěšeno 12.5.2019.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem