Úřední deska - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Úřední deska

Valná hromada

Svazek obcí Pooslaví zve na valnou hromadu, která se uskuteční 28.5.2018 v 15.30.hodin na obecním úřadě v Radostíně nad Oslavou, vyvěšeno 7.5.2018.
Dokumenty jsou také zveřejněny na stránkách svazku  www.svazekobcipooslavi.cz


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy č.2/2018 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,  na území chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy stanovuje závazné podmínky k omezení rušivé činnosti spočívající v rekonstrukci budov vhodných pro hnízdění rorýsů nebo přebývání netopýrů. Vyvěšeno 1.5.2018.


Vodárenská akciová společnost, a.s.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu cenypodle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017, zveřejněno 30.4.2018


Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 2.5.2018 od 20 hodin. Vyvěšeno 23.4.2018.


Finanční úřad Kraje Vysočina

Veřejná vyhláška  daň z nemovitých věcí. Vyvěšeno 23.4.2018.


SVK Žďársko

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2017, schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled na rok 2019-2022 jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty. Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Vyvěšeno 23.4.2018.


SVK Žďársko oznamuje

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.1/2018, vyvěšeno 9.4.2018.
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.2/2018, vyvěšeno 3.5.2018.
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejnuje rozpočtové opaření č.3/2018, vyvěšeno 28.5.2018.


Směnná smlouva

Směnná smlouva mezi podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí - směna pozemků v katastrálním území Radostín u Vojnova Městce za pozemky v katastrálním území Račín u Polničky. Vyvěšeno 27.3.2018.


Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 4.dubna 2018, vyvěšeno 26.3.2018.


Kůrovec v lesích

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích. Zveřejněno 17.3.2018.


Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 15.12.2019 - 31.12.2020.

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2019

Celkem 231 obyvatel:
- 113 mužů
- 118 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem