Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

2. 12. 2014

Změny v registru vozidel

Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné změny se týkají zejména registrace vozidla, dočasného vyřazení vozidla a vozidla v převodu.

Registrace vozidla

Změna vlastníka nebo provozovatele proběhne současně (dosud se vozidlo na původním registračním místě odhlásilo a nový provozovatel vozidlo následně přihlásil v místě svého bydliště). Nově se převod a registrace uskuteční na registru vozidel v místě bydliště původního majitele. Dostavit se tam mohou buď jak prodávající, tak kupující nebo jen jeden z nich, a to s plnou mocí od toho druhého, nově úředně ověřenou.

Bude platit zásada „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a jeden úkon. Záležet bude přitom na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Buď mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo mohou oba zmocnit třetí osobu, ale vždy úředně ověřenou plnou mocí. K zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dojde na jednom úřadě na základě jedné žádosti (na úřadě, kde je zapsán původní vlastník vozidla). Dojde-li při změně vlastníka nebo provozovatele také ke změně místní příslušnosti úřadu, tak opět dojde k registraci na úřadě původního vlastníka. Registrační značky by měly zůstat původní (zatím není zpracována prováděcí vyhláška).

Tento postup, kdy se vozidlo současně odhlásí i přihlásí, napomůže tomu, aby nebylo zaregistrováno např. odcizené vozidlo, popř. bylo zaregistrováno vozidlo bez souhlasu vlastníka.

Dočasně vyřazená vozidla

Mění se pojmy jako trvalé a dočasné vyřazení. Nově se jedná o vyřazení (= dříve dočasné vyřazení) a zánik (= dříve trvalé vyřazení). Vozidla uložená v depozitu ke dni 1.1.2015 budou prohlášena za vyřazená z provozu a pokud tam již leží déle než 18 měsíců (tzn. RZ byly dány do depozita) v období do 30.06.2013, tak vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 31.12.2015 na odbor dopravy a oznámit účel jeho využití a adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno (pro případ následné kontroly ze strany úřadu). Pokud tak neučiní, takové vozidlo ze zákona zanikne. Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu je 200,- Kč.

Druhou kategorií budoucího stavu bude tzv. zánik vozidla. Jde o vozidlo buď zcela zničené nebo ekologicky zlikvidované jako autovrak. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla není zpoplatněno.

Silniční vozidla, která budou k 1.1.2015 v dočasném vyřazení, tzv. depozitu:
- doba dočasného vyřazení méně než 18 měsíců: vozidlo se po 31.12.2015 automaticky překlopí do režimu vyřazeno z provozu, což je obdoba dnešního depozita (silniční vozidlobude úředně existovat, ale bude mít odevzdané značky, nebude možné ho provozovat a nebude muset být pojištěné). Vlastník musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu, kde silniční vozidlo stojí a jak je hodlá využívat – pokud tak neučiní, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

- doba dočasného vyřazení přesáhla 18 měsíců: vlastník musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu, kde auto stojí a jak je hodlá využívat. Pak se z dnešního depozita překlopí do režimu vyřazeno z provozu (viz předchozí bod). Pokud toto vlastník nenahlásí, auto bude definitivně vyřazeno, úředně zanikne a už nebude možno jej znovu přihlásit. Může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Vozidla v převodu

U vozidla, které je nyní v „převodu“, tedy není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 30.06.2015 podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace - auto je technicky způsobilé k provozu, je pojištěné a prošlo evidenční kontrolou, která bude mít nově platnost pouze 14 dnů). Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne (dříve trvalé vyřazení z provozu). Pokud s vozidlem bude někdo jezdit, hrozí mu pokuta v řádu desetitisíců a odebrání řidičského průkazu na půl roku.

Součástí obsáhlé novely zákona č. 56/2001 Sb. jsou i registrační značky na přání (poplatek 5.000,- za jednu tabulku) či větší dohled nad STK. Platnost těchto novinek byla před dvěma týdny posunuta až na leden 2016.

Zdroj: stránky Města ZR

<< Zpět

Odkazy:

Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Kultura Žďár

Horácké muzeum NMnM

Regionální muzeum ZR

Modelové království v ZR

SPORTIS ZR

 

Autobusový jízdní řád

jízdní řád
platný od 11.12.2016 - 31.12.2018

 

Strom života:

stav k 1.1.2016

Celkem 225 obyvatel:
- 112 mužů
- 113 žen

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 39 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 7 obyvatel
- 1976 - 7
- 1977 - 7
- 1978 - 6
- 1979 - 7
- 1980 - 7
- 2001 - 6
- 2006 - 5
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 15
- Josef  - 10
- Petr  - 8
- Jan  - 7
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 7
- Jana   - 7
- Anna  - 5


Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel
 


 

Novinky emailem