Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Aktuality

23. 10. 2020

KNIHOVNA UZAVŘENA

Vážení čtenáři a návštěvníci,

z důvodu nařízení vlády oznamujeme, že od 22. října 2020 až do odvolání je obecní knihovna uzavřena! 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví. 


21. 10. 2020

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů v obci proběhne v pátek 6. listopadu 2020 od 15:55 do 16:10 hodin na točně autobusu. Mezi odebírané odpady patří staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje atd. Proběhne též odběr starých elektrospotřebičů (např. lednice, televize...).

Upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Žádáme občany, aby odpad nosili až v době sběru a předávali ho osádce vozů. Děkujeme. 


21. 9. 2020

Poplatky za popelnice

V pondělí 5. října 2020 budou od 18:00 do 19:00 hodin vybírány poplatky za popelnice - II. pololetíPoplatek za popelnice činí 400 Kč/obyvatel/rok, pololetí tedy činí 200 Kč. Poplatek mohou občané také uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.: 36021751/ 0100. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu.


20. 9. 2020

Volby 2020

Starostka obce Počítky podle § 27 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu – Počítky 67, pro voliče podle místa trvalého pobytu.

Více informací viz úřední deska obce. 


9. 9. 2020

Kontejner na objemný odpad

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na návsi od pátku 25. září do úterý 29. září 2020. Vhazujte starý nábytek, koberce, textil apod.

Nevhazujte prosím žádný elektroodpad, nebezpečný odpad ani bioodpad. Děkuji. 


2. 9. 2020

Integrované šetření v zemědělství 2020

Zemědělské subjekty sídlící v obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky). Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.

Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1. září do 26. října 2020.


9. 8. 2020

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Společnosti ČEPS, a.s. vyzývá vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz vedení přenosové soustavy. Odstranění a okleštění stromoví provádějte v období vegetačního klidu v termínu do 15. prosince 2020. 


3. 8. 2020

Uzavření obecní knihovny - srpen

Obecní knihovna v Počítkách bude během měsíce srpna z organizačních důvodů uzavřena. Pravidelný provoz knihovny bude zahájen 7. září 2020. 


29. 7. 2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

S účinností od středy 29. července 2020 až do odvolání platí na území Kraje Vysočina mimořádná opatření krajské hygieny. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb ( tj. zahrnuty jsou i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžková zařízení, lékárny a výdejny zdravotního materiálu a všechna pracoviště poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.


4. 7. 2020

Pozvánka - sousedské posezení s harmonikou

ZvětšitStarší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >>

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 15.12.2019 - 31.12.2020.

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2020

Celkem 229 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem